Nieuws

Home
Contact
Vacatures
Referenties
Grondwerk
Wegenbouw
Riool
Bodemsanering
Waterwerken
Bedrijfsactiviteiten
Meerderheid aandelen Markus Groep naar Sturm Holding

Certificaten
In- en verkoopvoorwaarden
Bewoners P.J. Troelstralaan e.o. Zaandam
Uw factuur aan Sturm BV
Overige
Telefoon 075-6174051
Email info@sturmzaandam.nl
Meerderheid aandelen Markus Groep in handen van Sturm Holding BV.
Lees meer.........
Ongebruikelijke methoden voor projecten Thunnissen
Afscheid van collega van het eerste uur
Overweldigende belangstelling op afscheid Bram Sturm
Wat is duurzame inzetbaarheid?
Lees meer.........
Lees meer.........
Lees meer.........
Lees meer.........
In januari van dit jaar nam Sturm Holding BV tweederde over van de aandelen van Markus Groep BV. Een opmerkelijke stap want aannemingsmaatschappij Markus is twee keer zo groot als aannemingsbedrijf Sturm. “Maar met alle dochtermaatschappijen zijn beide holdings bijna even groot” relativeert Cock Nelis, directeur van aannemingsbedrijf Markus.
 
Markus onder eigen naam verder
Tot voor kort was Boskalis eigenaar van de Markus Groep, maar de Nederlandse tak van dit internationale concern wil zich meer richten op grote projecten van de nationale overheid en overheidsbedrijven. Aanvankelijk werd ingezet op verzelfstandiging van Markus, maar vorig jaar kwam Sturm Holding in beeld om een meerderheid van de aandelen over te nemen. De overige aandelen zijn inmiddels in handen van CNM Beheer BV waarvan Markus-directeur Nelis (56) de eigenaar is. Aannemingsmaatschappij Markus blijft onder haar eigen naam actief op de markt.
 
Logische stap
“Voor Sturm was de overname een logische stap”, legt directeur Frenk Clemens uit. “Markus zit op een deel van de markt waarop Sturm niet zit en doet vaak grotere sanerings- en andere projecten dan wij. De twee bedrijven vullen elkaar aan, we gaan daarom waar mogelijk nauw samenwerken en elkaars materieel en mensen inzetten en uitwisselen. Cock Nelis en ik kenden elkaar al vanuit een gezamenlijk verleden. We hebben destijds fijn samengewerkt en elkaar goed leren kennen.”
 
Zelfde bedrijfscultuur
Een bedrijfsovername kan een ingewikkeld proces zijn, zeker als de cultuur van beide bedrijven verschilt. “Daarvan is in dit geval geen sprake”, zegt Cock Nelis. “Van een andere bedrijfscultuur heb ik niets gemerkt. We trekken nu een half jaar met elkaar op en dat bevalt uitstekend. Er zijn van beide kanten en zonder problemen al verschillende mensen uitgewisseld en ook het gebruik van elkaars materieel is moeiteloos verlopen. Zo rijdt nu een van onze kranen op de stortplaats van Afvalzorg rond. Met name bij Murmex zie ik dat de samenwerking tussen Sturm en Markus nu al vruchten afwerpt.
Cock Nelis