Nieuws

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Home
Contact
Vacatures
Referenties
Grondwerk
Wegenbouw
Riool
Bodemsanering
Waterwerken
Bedrijfsactiviteiten
Certificaten
In- en verkoopvoorwaarden
Bewoners P.J. Troelstralaan e.o. Zaandam
Uw factuur aan Sturm BV
Overige
Telefoon 075-6174051
Email info@sturmzaandam.nl
Meerderheid aandelen Markus Groep in handen van Sturm Holding BV.
Lees meer.........
Ongebruikelijke methoden voor projecten Thunnissen
Afscheid van collega van het eerste uur
Overweldigende belangstelling op afscheid Bram Sturm
Wat is duurzame inzetbaarheid?
Lees meer.........
Lees meer.........
Lees meer.........
Lees meer.........
De bouwsector heeft te kampen met een vrij sterke vergrijzing waardoor de beroepsgroep op termijn krimpt. Investeren in vakopleidingen voor jonge mensen en het verder ontwikkelen van eigen personeel is daarom hoogst noodzakelijk. Ook Sturm BV richt zich op de instroom van goed opgeleide jongeren en duurzame inzetbaarheid van bestaande krachten, ook als zij ouder worden.
 
Flinke stappen
Directeur Frenk Clemens en stafmedewerker Yvette Koeman volgden dit voorjaar de SPG-cursus Samen sterk voor duurzame inzetbaarheid. Zij moeten er voor zorgen dat de komende jaren flinke stappen worden gezet op dit gebied. Motivatie, ontwikkeling en betrokkenheid van de medewerkers zijn daarbij de belangrijkste tools, evenals het delen van kennis. Hoewel Sturm nog aan het begin staat van dit traject zijn er toch al resultaten geboekt.
 
Super gemotiveerd
Door Loek Zandvliet (20) de kans te bieden om zijn chauffeursdiploma te halen, is hij veelzijdig inzetbaar voor het bedrijf. Nu behoudt hij door de afwisseling in zijn werk veel plezier in zijn baan en is hij super gemotiveerd.
Maurice Kraaij (31) gaf aan dat hij het zware werk van stratenmaker graag zou willen afwisselen met werk op de shovel. Hij begint binnenkort aan de machinistenopleiding van het  Regio College.

In Dustin Groot (39) ziet ons bedrijf een nieuwe uitvoerder. De stratenmaker en allround vakman volgt daarom momenteel de opleiding kaderfunctionaris uitvoering infra bij het Regio College.
 
Fit for the job
Drie voorbeelden van de manier waarop wij bij Sturm werken aan duurzame inzetbaarheid van werknemers. Door te investeren in opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers maken we hen langdurig ‘fit for the job’.
Loek
Dustin
Maurice