Nieuws

Slimme regenafvoer bij Afvalzorg

Home
Contact
Vacatures
Referenties
Grondwerk
Wegenbouw
Riool
Bodemsanering
Waterwerken
Bedrijfsactiviteiten
Certificaten
In- en verkoopvoorwaarden
Bewoners P.J. Troelstralaan e.o. Zaandam
Uw factuur aan Sturm BV
Overige

Murmex schakelt Sturm in voor specialistische opdracht

“Murmex is de huisaannemer van Afvalzorg”, zegt bedrijfsleider Johan Dolleman. “Wij doen de civiel technische projecten en alle logistiek met kranen, shovels en ander materieel op de stortlocatie Nauerna. Maar voor de aanleg van een sedi-pipe systeem, om hemelwater af te voeren, schakelden wij ons moederbedrijf Sturm BV in. Daar zit de expertise voor leidingsystemen.”

Slimme hemelwaterafvoer
Om vervuiling van het oppervlakte water te voorkomen is het belangrijk om er schoon regenwater op te lozen. Het hemelwater dat valt op het 15 hectare grote, verharde bedrijfsterrein in Nauerna - dat Afvalzorg ook in de toekomst blijft gebruiken voor tijdelijke opslag en recyclingactiviteiten - moet daarom worden gezuiverd. Het regenwater neemt bij het afvloeien kleine deeltjes mee waar straatvuil en andere schadelijke stoffen zich aan hechten. Om te voorkomen dat de zuivering van Afvalzorg overbelast raakt bij zware regenval, heeft Sturm een hemelwaterafvoersysteem aangelegd. Het ontwerp van dit systeem is verzorgd door Afvalzorg en Sturm heeft zijn expertise en kennis mogen inbrengen. Vanuit deze samenwerking is het systeem geoptimaliseerd.

Sedi-pipe systeem
Voor de hemelwaterafvoer is een sedi-pipe systeem geïnstalleerd dat gebruik maakt van de zwaartekracht om fijnstoffen van het regenwater te scheiden. Het systeem bestaat uit een ontvangstput en een overstortput met daartussen een sedimentatiebuis voorzien van een stromingsscheider. De overstortput wordt hoger geplaatst dan de ontvangstput, waardoor de sedimentatiebuis op tegenschot ligt. Dit zorgt voor vertraging in de afvoer van het water, dat nodig is om de met schadelijke stoffen belaste fijnstofdeeltjes te laten bezinken onderin de buis. De ontvangstput doet tevens dienst als reinigingsput, die regelmatig moet worden schoongemaakt.

Oplevering eind dit jaar
Sturm heeft op het bedrijfsterrein van Afvalzorg vier sedi-pipe systemen aangelegd, waar vandaan het voorgereinigde hemelwater via pijpleidingen naar de zuivering wordt gevoerd. “Met de aanleg van het systeem zijn we direct na de bouwvak begonnen. Vier man hebben er gedurende vijf weken aan gewerkt. De oplevering vindt eind van dit jaar plaats omdat er nog waterbuffers moeten worden aangelegd tussen het pijpsysteem en de zuivering.”

Telefoon 075-6174051
Email info@sturmzaandam.nl
Nieuwe truck levert bijdrage aan duurzaamheids- doelstelling Sturm BV
Lees meer........
GPS bespoedigt werk in Oostzaan
Lees meer........
Sturm BV leerbedrijf voor jonge GWW specialisten
Lees meer........
Slimme regenafvoer bij Afvalzorg

Lees meer........
Meerwaarde Sturm BV bewezen


Lees meer........
Afscheid Bram Sturm, half werk niets voor markante directeur.
Lees meer........