CO2-beleid Sturm

Met aandacht voor duurzaam ondernemen.

Bij de klanten, maatschappelijk en bij Sturm is er steeds meer aandacht voor duurzaam ondernemen. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Sturm wil vanuit een intrinsieke waarde invulling geven aan zijn verantwoordelijkheid op dit gebied. Door het halen van het certificaat van de CO2-prestatieladder geven wij hier invulling aan. De CO2-prestatieladder is een middel om bedrijven aan te moedigen tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

Meer over Sturm en CO2

CO2-beleidsverklaring

Sturm minimaliseert zijn impact op de omgeving.

› Lees verder

CO2-initiatieven

Sturm deelt graag kennis en actieve bijdrage leveren aan CO2 reductie.

› Lees verder

CO2-prestatieladder

Documenten verplichte internetpublicatie. Sturm is transparant.

› Naar documenten