Over Sturm

Sinds 1962 onderscheidend in grond-, weg- en waterbouw.

Onderscheidend door kennis
1962 was een tijd van ‘doen’. 2020 is een tijd van ‘weten’. De wereld is immers veel complexer geworden. Oók in de GWW-sector, zowel boven als onder de grond. Daarom investeert Sturm consequent in de ontwikkeling van kennis. Zo zijn we geëvolueerd tot een specialist met een beslissende voorsprong in knowhow van alle innovatieve aspecten binnen ons vakgebied. Sturm deelt die kennis graag met u. Om samen de beste oplossingen te bereiken.

Samenwerken

Sturm B.V. is onderdeel van de Bussola Groep, een verband van complementaire bedrijven waarbinnen graag en goed wordt samengewerkt. Deze ondernemingen zijn:

Sturm B.V. Zaandam Infra/GWW sturmzaandam.nl
Markus B.V. Zwanenburg Infra, sanering, sloop, water- & natuurbouw markusbv.nl
DeJongCeba B.V. Opmeer Bestrating, grondverzet & rioolwerk dejongceba.nl
Murmex B.V. Assendelft Afvalverwerking & Stortplaatsbeheer murmex.nl
BodemPlan B.V. Zaandam Ingenieurs & Uitvoerders bodemplan.nl
Stenen en Tegels B.V. Opmeer Sierbestrating stenenentegels.nl

Naast samenwerking in de eigen groep zoekt Sturm ook vaste samenwerkingsverbanden met derden. Zo is ons bedrijf al in tenderprocedures de vaste civiele partner van verschillende opdrachtgevers. Deze klanten kunnen uiteraard blindelings vertrouwen op onze knowhow, ervaring en loyaliteit.

Ondergrondse infra: ons specialisme

Bij het onderhouden, aanpassen en uitbreiden van bestaande infrastructuur in de westelijke Randstad specialiseert Sturm zich in het werken in de ondergrond. Zoals de aanleg van rioleringssystemen, het werken in en met verontreinigde grond en het uitvoeren van (complex) bouwkundig infrawerk.

Het samenbrengen van kennis én de implementatie hiervan in de praktijk is de kern van onze activiteiten. Waarbij we, samen met gespecialiseerde partners, in het bijzonder werk maken van een minimale omgevingsimpact, duurzaamheidsaspecten en innovatie.

Rijke ervaring, deskundige mensen

Opdrachtgevers kiezen Sturm om de rijke ervaring van de onderneming, maar ook om onze deskundige mensen en het bij hen aanwezige kennisniveau. Naast bouwkundige en infrastructurele kennis draait het daarbij vaak om aspecten zoals risicoanalyse en -overname, milieuomstandigheden, bodemgesteldheid, archeologie, nutsvoorzieningen, binnenstedelijke logistieke omstandigheden en de relatie met omwonenden. Door onze integrale en deskundige benadering kunnen GWW-projecten efficiënter, effectiever en vaak in kortere tijd verlopen.

Kennis maken?

Kennis van infratechniek is onze drijfveer en ons bestaansrecht. We delen onze kennis graag. En daarom maken we graag kennis met u! Want uit samenwerken vloeit kennis. Zullen we eens samen ‘kennis maken’?