Project | Haarlem

Compleet infra-plan Haarlemmerstroom

Dit project betrof de renovatie en nieuwbouw van het Meterhuis, een uit 1905 daterend pand op het terrein van Haarlemmer Stroom. De civiele bijdrage van Sturm concentreerde zich vooral op de bodemverontreiniging en de aanleg van de nieuwe kelder in het Meterhuis. 

Sturm is als civiele partner van KBK direct bij de ontwikkeling van het project betrokken geweest en heeft vooraf alle facetten van bodemverontreiniging en bemaling kunnen onderzoeken en bespreken. Vervolgens stelden wij uitvoerbare plannen op. Deze grondige voorbereiding hielp KBK de engineeringsfase te versnellen en vergemakkelijken. Ons team is tevens verantwoordelijk geweest voor de aanleg van bouwplaatsvoorzieningen, rioolwerkzaamheden en speelde daarnaast een belangrijke rol als de veiligheidskundige bij de begeleiding van het heiwerk. 

Werkzaamheden

  • Bodemonderzoek en bodemsanering
  • Ontwerp en plaatsing van bemaling, monitoring en retourbemaling
  • Onderzoek, advisering en uitwerken plan van aanpak t.b.v. realisatie nieuwe (inwendige) kelder
  • Ontwerp uitvoerbaar bemalingssysteem met aandacht voor monitoring van de grondwaterstand en retourbemaling om effecten op de omgeving te voorkomen
  • Grond- en bemalingswerk ter uitbreiding van het warmtenet 

Opdrachtgever: KBK bouwgroep
Plaats van uitvoering: Haarlem
Tijd van uitvoering: 2020 - 2021