Project | Zuidoostbeemster

De Nieuwe Tuinderij Oost

KBK Bouwgroep, met wie Sturm een strategisch partnerschap vormt, realiseerde de nieuwbouw van 181 woningen bij woningbouwproject De Nieuwe Tuinderij Oost te Zuidoostbeemster. Vanwege het partnerschap gunde KBK aan Sturm het complete civiele deel van dit project binnen de uitgeefbare percelen. 

Werkzaamheden 

  • Ontgraven van de bouwputten 
  • Zorgdragen voor grondverbetering t.b.v. heien
  • Ophogen en afwerken van de tuinen
  • Aanleg arbostroken
  • Aansluiten woningen op het riool 
  • Inrichting van de tuinen, inclusief het groen

Opdrachtgever: KBK bouwgroep
Plaats van uitvoering: Zuidoostbeemster
Tijd van uitvoering: november 2019 tot november 2021