Project | Alkmaar

Dockside

Dockside is een binnenstedelijk woningbouwproject in Alkmaar waarbij 140 luxe woningen zijn gerealiseerd, het eerste indrukwekkende hoogbouwcomplex van de Kanaaloeverzone. Sturm heeft de bodem bouwrijp opgeleverd, op verschillende locaties de grond gesaneerd en de bodem uitgegraven voor een ondergrondse parkeergarage. We hebben de bouwput in zijn geheel de diepte in gebracht en in totaal zo’n 5.000m2 uitgegraven, tot op een diepte van 3,5 tot 4 meter.

Werkzaamheden

  • Bouwrijp werkzaamheden
  • Bodemsanering
  • Advies, coördinatie & uitvoering complex graafwerk t.b.v. ondergrondse parkeergarage, rekening houdend met grondslag, het gekozen paalsysteem en bemaling
  • Aan- en afvoer van 7.000 kuub zand over water

Opdrachtgever: Vink Bouw en SBB
Plaats van uitvoering: Alkmaar
Tijd van uitvoering: 2021 - 2022