Project | Oostzaan

Dr. Boomstraat Oostzaan

Het appartementencomplex in de Dokter Boomstraat te Oostzaan (ook wel complex 17 genoemd) is gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouw van 33 sociale huurwoningen. Van Braam-Minnesma contracteerde Sturm voor alle civiele werkzaamheden, inclusief de aanleg van de nieuwe huisaansluitingen op het hoofdriool en de verzorging van het straatwerk en de openbare verlichting.

Werkzaamheden

  • Ontwerp inrichting van openbare ruimte en riolering
  • Afstemming met gemeente over eisen en normen
  • Sanering van vervuilde bouwgrond
  • Bouwrijp maken bouwgrond
  • Aanleg van nieuwe huisaansluitingen op hoofdriool
  • Bestrating van privéterreinen
  • Aanleg straatwerk rondom het wooncomplex, inclusief aanleg van parkeerplaatsen
  • Realisatie van openbare verlichting


Opdrachtgever: Van Braam-Minnesma
Plaats van uitvoering: Oostzaan
Tijd van uitvoering: augustus 2019 - april 2020