Project | Alkmaar

Herinrichting Molenbuurt Alkmaar

Binnen dit herinrichtingsproject in de Molenbuurt te Alkmaar heeft Sturm het bestaande asfalt in de straat verwijderd, het riool vervangen en nieuw Infiltratie- en Transportriool (IT-riool) aangebracht. Ten slotte hebben we er met nieuwe klinkerbestrating voor gezorgd dat het straatbeeld weer past bij het Alkmaarse binnenstedelijke karakter. 

Werkzaamheden

  • Aanleg nieuw Infiltratie- en Transportriool (IT-riool)
  • Aanbrengen klinkerbestrating
  • Verwijderen bestaand asfalt


Opdrachtgever: Stadswerk072
Plaats van uitvoering: Alkmaar
Tijd van uitvoering: september 2021 - november 2021