Project | Wormer

Herinrichting Molenbuurt fase 2

Beschrijving werkzaamheden:

  • Grondwerk
  • Aanbrengen riolering, lente hoofdriool: 1089 m1 (onderheid)
  • Beschoeiing
  • Aanbrengen bestrating


Tijd van uitvoering: Week 34 t/m week 45 2015
Oplevering volgens planning

Opdrachtgever: Wormer Wonen
Contact: de heer. R. Kerssens, projectleider