Project | Noord-Scharwoude

Herinrichting Noord-Scharwoude

In Noord-Scharwoude heeft Sturm de Oranjebuurt en de Oosterstraat in opdracht van gemeente Langedijk volledig heringericht. Het project behelsde voor Sturm het afvoeren van bestaande bestrating, het vervangen van het rioolstelsel, het plaatsen van bemaling en het aanleggen van nieuwe bestrating. Een omvangrijk, maar mooi werk waarbij veel aandacht was voor communicatie met betrokkenen.

Werkzaamheden

  • Afvoeren van bestaande bestrating
  • Vervangen van rioolstelsel
  • Plaatsen van bemaling
  • Aanleg nieuwe bestrating

Opdrachtgever: gemeente Langedijk
Contactpersoon: Serge Broek, projectleider 

Plaats van uitvoering: Noord-Scharwoude
Tijd van uitvoering: juli 2019 - december 2019