Project | Amsterdam

Kop Weespertrekvaart

Kop Weespertrekvaart is een CPO project, oftewel een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Bij dit project realiseert Vink Bouw 32 woningen. Voorafgaand aan de bouw maakte Sturm, in opdracht van en in samenwerking met Vink Bouw, een plan van aanpak voor het algehele voorbereidende grondwerk, inclusief bodemonderzoek.

Werkzaamheden

  • opstellen van plan van aanpak voor complete grondwerk
  • uitvoeren bodemonderzoek
  • intensieve algehele voorbereiding van project, in samenwerking met Vink Bouw
  • afgraven van een kelder tot 4 meter onder het maaiveld
  • slaan en verwijderen van gedeeltelijke stalen damwand
  • opstellen bemalingsplan (samen met Mos Bronbemaling), op basis van vooranalyse van grondwater


Opdrachtgever: Vink Bouw
Contactpersoon: Lars Kremer, projectleider

Plaats van uitvoering: Amsterdam
Tijd van uitvoering: mei 2019 - maart 2020
Tijd van voorbereiding: november 2018 - mei 2019