Project | Graft

Mieuwijdt

Beschrijving werkzaamheden:

  • Bodemverbetering
  • Bodemsanering
  • Grondwerk
  • Riolering
  • Aanbrengen verhardingen
  • Beschoeiingen
  • Aanbrengen dam


Tijd van uitvoering: 2014 - 2015
Oplevering volgens planning

Opdrachtgever: BodemPlan
Contactgegevens: de heer N. Buijs, projectleider