Project | Amsterdam

Nieuwbouw Veiligheidscentrum BAA

Bij dit project betrof het de realisatie van een nieuw veiligheidscentrum voor Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA). De nieuwe industriële brandweerpost biedt, behalve ruimte aan de facilitaire organisatie Brandweer Amsterdam-Amstelland, ook plaats aan de Gemeenschappelijke Brandweer Amsterdam (GBA), Ambulancedienst Amsterdam en indien nodig Douane en Politie (kantoor). Sturm heeft het bouwperceel volledig afgegraven en vond daarbij PFAS in de grond. We hebben vervolgens de bodem gesaneerd conform nieuwe PFAS wet- en regelgeving.

Werkzaamheden

  • Afgraven van bouwgrond
  • Saneren van verontreinigde bodem conform nieuwe PFAS wet- en regelgeving
  • Uitvoerig overleg met klant (BAA) en gemeente Amsterdam voor het aandragen van praktische oplossingen m.b.t. verontreinigde grond

Opdrachtgever: Brandweer Amsterdam-Amstelland
Contactpersoon: Bertus Bosman, Manager Facilitair Bedrijf

Plaats van uitvoering: Amsterdam
Tijd van uitvoering: 2019 - 2020