Project | Amstelveen

NTC - Nationaal Tennis Centrum

Een nieuwe high end locatie voor de vereniging van de nationale toptennis. Dat was al lange tijd een grote wens van de KNLTB, de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. Netjes Beheer (vastgoedbeheerder) bezat een object in Amstelveen dat voldoende potentie bood voor de KNLTB. Vanaf het moment dat de KNLTB instemde met de plannen, zat Sturm bij opdrachtgever Netjes aan tafel om het grondwerkplan samen uit te werken. Het terrein ging volledig op de schop. Wat volgde, was een complete herinrichting van de locatie en de nieuwbouw van het Nationaal Tennis Centrum. Een totaalproject waarbij Sturm stap voor stap een breder takenpakket verwierf.

Werkzaamheden

  • opstellen van compleet bodemplan
  • afgraven van kelder
  • vernieuwing parkeerterrein
  • graven van watergangen
  • aanpassen van bestaande tennisbanen
  • vernieuwen van de toegang naar de kantoren
  • opknappen van het straatwerk
  • aanleg van daktuinen
  • realisatie van taluds op de parkeerplaatsen
  • aanleg nieuw rioolstelsel


Opdrachtgever: Netjes Beheer
Contactpersoon: Bart Righarts, vastgoedmanager

Plaats van uitvoering: Amstelveen
Tijd van uitvoering: juni 2017 - december 2019