Project | Noord-Holland

Realisatie 6 vispassages

Beschrijving werkzaamheden:

  • Opstellen projectmanagerplan
  • Goede communicatie met de buurt/media
  • Opstellen verificatieplan
  • Ontwikkelen vispassage
  • Opstellen termijnstaat
  • Uitvoering werkzaamheden vispassages


Tijd van uitvoering: week 39 t/m week 48 2015
Oplevering volgens planning

Plaats van uitvoering: Beheersgebied HHNK De Rijp, Alkmaar, Uitgeest, Wervershoof, Medemblik en Castricum.

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Tevredenheidverklaring van goede uitvoering: cijfer Past Performance: 9,6
Contactgegevens: de heer M. Zon, projectleider