Project | Volendam

Rioolrenovatie rozetten Volendam

Het riool van de eengezinswoningen in de rozetten (woonhofjes) van de Urkerstraat in Volendam was toe aan een flinke renovatie. Sturm tekende de overeenkomst met gemeente Edam-Volendam voor zowel het ontwerp als de renovatie van het riool. 

Het riool van van de woonhofjes stond niet in verbinding met elkaar. Sturm heeft een verbinding aangelegd die zorgde voor een consolidering van het bestaande riool en voor een betere doorstroming van het rioolwater. Daarnaast heeft Sturm een infiltratieriool en draintransportriool aangelegd voor het beter beheersen van het grondwater. In overleg met de klant is (vanwege de moeilijk bereikbare locatie) gekozen voor een renovatiemethode in plaats van een complete rioolvervanging. Door middel van relining hebben we het riool van binnenuit gerenoveerd. 

Werkzaamheden & verantwoordelijkheden

  • Ontwerp rioolrenovatie door (zusterbedrijf) BodemPlan
  • Verbinding en consolidering van riool van beide helften van woonhofjes
  • Aanleg infiltratieriool en draintransportriool
  • Renovatie bestaand riool

Opdrachtgever: gemeente Edam-Volendam
Plaats van uitvoering: Volendam
Tijd van uitvoering: 2020