Project | Amsterdam

Spa Sport Hotel Zuiver

Spa Sport Hotel ZUIVER in het Amsterdamse Bos wilde haar hotelcapaciteit vergroten om hiermee aan de stijgende vraag van (top)sporters, sportteams en wellness gasten te kunnen voldoen. De grond waarop de het nieuwe hotel is gerealiseerd, bleek een put van complexiteiten te zijn. Zo was er sprake van spanningswater, bleek er gevaar voor mogelijk aanwezige bommen en was de bestaande brug niet toereikend voor het gewicht van zwaar bouwverkeer. Oftewel: een veelomvattend project waarbij we tevens zijn gevraagd ons hoofd te buigen over de inrichting van het bestaande buitenterrein.


Werkzaamheden

  • Afgraven van de kelder
  • Plaatsen van een tijdelijke stalen brug voor bouwverkeer, inclusief het berekenen en toetsen van de draagkracht
  • Ontwerp & realisatie van bemaling (in samenwerking met externe grondwaterspecialisten)
  • Oplossen van spanningswater door toepassing van ontlastfilters en freatisch water met een bronbemaling
  • Verwijderen van de tijdelijke stalen brug bij oplevering van het project


Opdrachtgever: NewBouw
Contactpersoon: Vyan Boxman, projectleider

Plaats van uitvoering: Amsterdam
Tijd van uitvoering: 2020 - 2021


Impressie (hoofdfoto): ENZO architectuur & interieur®