Project | Amsterdam

Transformatie Oostenburg

Bij dit binnenstedelijke bouwproject realiseert Stadgenoot in totaal ca. 400 sociale huurwoningen, waarvan 320 voor jongeren en 80 voor ouderen. Sturm heeft hier een grote bijdrage geleverd in civiele werkzaamheden. 

Verantwoordelijkheden

  • (complexe) bodemsanering
  • Verbetering en herstructurering van parkeerterreinen
  • Rioolwerkzaamheden
  • Zorgdragen voor goede communicatie tussen Sturm, bewoners en andere betrokken partijen

Opdrachtgever: Oostenburg SGN
Plaats van uitvoering: Oostenburg, Amsterdam
Tijd van uitvoering: 2016 - 2021

Zie ook: 'Parkeergarage Oostenburg'