Project | Oosthuizen

Woningbouwproject Oevernest

Bij nieuwbouwproject Oevernest in Oosthuizen zijn op de voormalige basisschoollocatie (Het Kraaiennest) 28 starterswoningen gebouwd. Sturm is betrokken geweest bij het ontgraven van het terrein, de aanleg van het riool en het aandragen van oplossingen voor een infra-gerelateerde uitdaging - die we vervolgens hebben toegepast. 

Werkzaamheden

  • Ontgraven van terrein
  • Omleggen bestaand (onderheid) betonriool
  • Aanbrengen onderheide betonnen keerwand
  • Aandragen en uitwerken van oplossing t.b.v. plaatsing nieuw riool op zelfde fundatie als keerwand
  • Zorgdragen voor heldere bewonerscommunicatie


Opdrachtgever: gemeente Edam-Volendam
Plaats van uitvoering: Oosthuizen
Tijd van uitvoering: november 2021 - december 2021