Aandacht voor bewoners bij herinrichtingsproject Noord-Scharwoude zeer gewaardeerd

In Noord-Scharwoude heeft Sturm afgelopen jaar de Oranjebuurt en de Oosterstraat in opdracht van gemeente Langedijk volledig aangepakt. De bewoners herinneren zich ons vast nog; we waren er van de bouwvak 2019 tot de kerstvakantie aan het werk. Met een zomerbarbecue lieten we de inwoners voorafgaand kennismaken met de herinrichtingsplannen, een uitgelezen gelegenheid om ons voor te stellen aan de buurtbewoners. Het project behelsde voor Sturm het afvoeren van bestaande bestrating, het vervangen van het rioolstelsel, het plaatsen van bemaling en het aanleggen van nieuwe bestrating. Een omvangrijk, maar mooi werk waarbij veel aandacht was voor communicatie met betrokkenen.

“Ik zie het als een gezamenlijk project, zo wil ik er ook graag in gaan.”
Dat waren de vastberaden woorden van Serge Broek, projectleider bij gemeente Langedijk, die hij uitsprak tijdens de start van het werkoverleg. Sturm was het onverlet eens met Serge. Serge: “Dat vooraf genomen besluit was leidend tijdens de gehele looptijd van het project. Als obstakels zich voordeden, zochten we gezamenlijk naar een oplossing, zo konden we snel schakelen. Bovendien is er door Sturm altijd effectief en open gecommuniceerd, dat werkt wat ons betreft heel prettig.” Ook Bart Koopman, uitvoerder bij Sturm, spreekt positief over de samenwerking tussen Sturm en gemeente Langedijk: “De overleggen met gemeente Langedijk waren altijd goed en fijn. Bovendien waren ze constructief, er werd altijd in oplossingen gedacht in plaats van problemen. Die instelling past bij Sturm, zo staan wij er absoluut ook in.”

Veel aandacht voor omwonenden
Sturm is zich er bij elk project sterk van bewust dat communicatie ontzettend belangrijk is tijdens de uitvoering, vooral omdat we vaak te maken hebben met omwonenden. Ons initiatief om een barbecue te organiseren voor de bewoners van de Oranjebuurt en de Oosterstraat viel dan ook goed in de smaak. “Wij zijn natuurlijk in principe te gast in hun buurt, dan wordt het gewaardeerd als je je ook als gast gedraagt’, aldus Bart. Gedurende de uitvoering is zo optimaal mogelijk geluisterd naar de stem van de bewoners en zijn veel beslissingen gezamenlijk gemaakt. 

Kortom: een project waar we trots op kunnen zijn en dat we met een positief geluid hebben opgeleverd.