| Een verhaal van

Bij de uitbreiding van Spa Sport Hotel Zuiver stuit Sturm op een schat aan water- en bodemvraagstukken.

Voor Sturm beginnen de meest interessante projecten met een uitdaging. Toen wij door NewBouw werden gevraagd ‘eens mee te denken’ over de realisatie van Zuiver’s nieuwe hotel, waren we dan ook zeer enthousiast. De grond waarop de uitbreiding wordt gerealiseerd, blijkt een put van complexiteiten te zijn. Zo is er sprake van spanningswater, is er gevaar voor mogelijk aanwezige bommen en bleek de bestaande brug niet toereikend voor het gewicht van zwaar bouwverkeer. Oftewel: een veelomvattend project waarbij we tevens zijn gevraagd ons hoofd te buigen over de inrichting van het bestaande buitenterrein. De ontwikkeling gebeurt in bouwteam, zij aan zij met NewBouw en Zuiver. Inmiddels zijn de bouwputten gegraven en is NewBouw bezig met de realisatie van de kelder. 

Er moest een tijdelijke vervanger komen voor de bestaande brug. Zo snel mogelijk. 
Het begon allemaal met een telefoontje dat Vincent van Vliet ontving (projectleider bij Sturm). Volgens NewBouw was er dringend behoefte aan een oplossing. Zuiver is gelegen aan doorgaand vaarwater van behoorlijke breedte. De bestaande brug die het bouwverkeer over het water zou leiden, bleek onvoldoende draagkracht te bezitten. Voor dit probleem ontwikkelde en plaatste Sturm, in samenwerking met NewBouw en zusterbedrijf Markus bv, een tijdelijke stalen brug. Uitvoerig is berekend en door ingenieurs getoetst of de vervangende brug toereikend zou zijn voor het zware bouwverkeer. Inmiddels doet de stalen brug - die rond de 45 ton weegt en 27m1 lang is - prima dienst en bereikt het bouwverkeer probleemloos de bouwput. Bijkomend voordeel is dat het bouwverkeer is gescheiden van bezoekers van Zuiver wat veel veiliger is.

Als fervent kennismakers, passen wij opgedane kennis graag opnieuw toe
Bij een eerder uitgevoerd project, Kop Weespertrekvaart in Amsterdam, bleek na onderzoek dat we te maken hadden met spanningswater, hetzelfde probleem dat we nu ondervinden in de grond waarop het nieuwe Spa Sport Hotel Zuiver hotel gebouwd wordt. Bij Kop Weespertrekvaart pasten we bemaling toe dat we in samenwerking met externe grondwaterspecialisten hebben bedacht en uitgevoerd. Spanningswater haalden we weg door middel van ontlastfilters en freatisch water met een bronbemaling. De uitkomsten van ons werk waren zeer positief. Het is dan ook fantastisch dat nieuwe projecten voordeel hebben van reeds gemaaktekennis.

Beschikbare ruimte bood optie om kostenbesparend te graven: zonder damwanden
De uitbreiding van het hotel bestaat uit 2 gebouwen waarvan er 1 een kelder van 4 meter diep krijgt. Normaliter plaatsen we stalen damwanden bij het afgraven van een kelder om ervoor te zorgen dat omliggende grond op zijn plek blijft. Echter, vanwege 2 redenen kozen we er bij dit project voor om geen tijdelijke damwand te slaan. Ten eerste vanwege de kosten. Ten tweede omdat het kon. De beschikbare ruimte bood ons de mogelijkheid om te graven onder natuurlijk talud. De grond op het project heeft namelijk de eigenschap om in een hoek van 1:1 te blijven staan. De grond waarop en waarin wij werken is bij Zuiver groot genoeg om de kelder met een natuurlijk talud af te graven. Dat scheelt een behoorlijke som. 

“Met Sturm werken we perfect samen en pakken we alle voorkomende uitdagingen gezamenlijk op.”
Vyan Boxman, Projectleider bij NewBouw spreekt van een ingewikkeld project. Vyan: “Het is zeker geen rechttoe-rechtaan opdracht. Vooral de noodzaak om een tijdelijke brug aan te leggen, was een onvoorziene kostenpost voor Zuiver die bovendien tijdrovend was. Desalniettemin hebben we dit, samen met onze bouwteampartners, waaronder Sturm, goed aangepakt. Het proces dat je in bouwteam doorloopt kan soms zorgen voor interessante wendingen die je samen oppakt. Niets is al voorgekauwd. En Sturm is een partij waar je op kunt bouwen, ook als het even moeilijk wordt. Zij deinzen niet terug voor complexe zaken. Integendeel. Ze pakken ze met beide handen aan. Net als wij eigenlijk."

Bommen uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem?
Bommen? Ja, echt. Volgens verschillende onderzoeksartikelen zou een Engelse piloot in de Tweede Wereldoorlog onder vuur van Duits afweergeschut zijn gekomen. De piloot droeg bommen onder zijn vliegtuig, maar dreigde na een duikvlucht niet meer omhoog te kunnen komen vanwege het gewicht en besloot derhalve zijn bommen te lozen. Boven het huidige Amsterdamse Bos. Op de bodem waarop het nieuwe hotel van Zuiver komt, is explosievenonderzoek verricht waarbij Sturm heeft mogen assisteren. Bommen troffen wij echter niet aan. Een dergelijke procedure maakten wij niet eerder mee en het bood ons de kans om nieuwe dingen te leren, oftewel nieuwe kennis te maken. Iets dat we dagelijks nastreven. 

Spa Sport hotel Zuiver
Spa Sport Hotel Zuiver is bezig haar hotelcapaciteiten uit te breiden om aan de stijgende vraag van (top)sporters, sportteams en wellness gasten te kunnen voldoen. De uitbreiding van het hotel bestaat uit twee met elkaar verbonden gebouwen van vier verdiepingen met in totaal 39 kamers. Met deze uitbreiding wil Zuiver haar hotelcapaciteit vergroten om hiermee aan de stijgende vraag van (top)sporters, sportteams en wellness gasten die het centrum willen bezoeken te kunnen voldoen.

 Impressie (hoofdfoto): ENZO architectuur & interieur®
 

ing. V.R.C. (Vincent) van Vliet ing. V.R.C. (Vincent) van Vliet
Projectleider & Kennismaker bij Sturm