Bussola Groep: nieuwe naam, vertrouwde visie

Sturm Holding heeft een nieuwe naam: Bussola Groep. Om zowel intern als extern duidelijk onderscheid te creëren tussen de werkmaatschappij Sturm BV en de overkoepelende participatiemaatschappij, hebben we de laatste een andere, onderscheidende naam gegeven. Binnen de groep blijft Sturm BV – onveranderd – als werkmaatschappij actief. 

Bussola is geen toevallig gekozen naam. Het is Italiaans voor ‘kompas’, een instrument dat de koers bepaalt. Voor Bussola Groep bepaalt het de koers naar de toekomst, naar vooruitgang en nieuwe perspectieven. Passend bij die filosofie kreeg de participatiemaatschappij, behalve een nieuwe naam, ook een nieuw logo en een nieuwe website. Als groep zijn we bijzonder trots op al deze ontwikkelingen. 

Hoewel we als groep opereren onder een nieuwe naam, blijft de onderlinge samenwerking ongewijzigd. We maken zelfs steeds méér gebruik van elkaars expertise, materieel en mensen. Die synergie leverde over verslagjaar 2021 opnieuw uitstekende resultaten op, welke we met trots aan u presenteren in het nieuwe jaarverslag. Het is een document geworden waarin we u meenemen langs onze projecten en u een inkijkje geven in onze ambities voor de toekomst. Elk verhaal is geïllustreerd met prachtig beeldmateriaal, zeker het lezen waard. Het verslag kunt u downloaden op www.bussola.nl.

Bedrijven Bussola Groep:
Sturm
Markus
DeJongCeba
Four Energy
Murmex
Stenen & Tegels
BodemPlan