| Een verhaal van

Complete herinrichting riolering en bestrating Agavebuurt Krommenie

Een beer van een bouwput, dat kun je wel zeggen. In september 2018 startte Sturm in opdracht van de gemeente Zaanstad met de vervanging van het riool en de complete herinrichting van de Agavebuurt in Krommenie. De bestrating rondom de jaren dertig woningen wordt vervangen, evenals het oude riool. In totaal brengen we ruim 2.400 m1 nieuwe hoofdriolering aan in de Agave-, Beuke-, Iepen- en Popelstraat en Provincialeweg 1 tot en met 56 in Krommenie. Dagelijks zijn we met 2 rioolploegen op 2 locaties aan de slag, waarvan één team van Sturm afkomstig is, en één team van Gebr. Kooijman BV. Medio juni 2019 ronden wij het project af en ligt de Agavebuurt er weer keurig bij.  

Plaatsing overstort c.q. uitstroomvoorziening  
Ter hoogte van de Provincialeweg en de Popelstraat is een nieuwe uitstortput c.q. uitstroomvoorziening geplaatst. Dit betonnen monster weegt maar liefst 13,5 ton en heeft een tweeledige functie binnen het nieuw aangelegde gescheiden rioolstelsel. Op deze put zit zowel hemelwater als het vuilwaterriool aangesloten. Enerzijds reguleert de uitstroombak de doorstroom van hemelwater naar open water, anderzijds zorgt het bij een calamiteit (bijvoorbeeld bij het uitvallen van een gemaal) voor het overstorten van (overtollig) vuilwaterriool. 

Meten, meten en nog eens meten
De huizen in de Agavebuurt werden gebouwd in de jaren dertig en zijn vanwege de broze funderingspalen enorm gevoelig voor schade. Om ervoor te zorgen dat alle woningen intact blijven gedurende onze activiteiten, is ons team - in samenwerking met ingenieursbureau Wareco - dagelijks bezig met trillings- en grondwatermonitoring. Door continu te meten weet Sturm exact wanneer waardes worden overschreden. Zo beperken we het effect van onze werkzaamheden tot het minimum. 

Complimenten van Vakgroep Ontwerp en Uitvoering Wareco 
Twee weken geleden nam vakgroep Ontwerp en Uitvoering van Wareco een kijkje bij ons werk in uitvoering in de Agavebuurt. Hun doel is om de uitvoerbaarheid van civiele werken in de bebouwde omgeving te optimaliseren. “Een dergelijk bezoek leert je dat de praktijk toch behoorlijk afwijkt van de theorie. Met je laarzen in de grond kom je zaken tegen die je vanachter je bureau niet had kunnen voorzien. Dat is voor ons belangrijke lesstof," aldus Arjan Bleesing, projectleider bij Wareco. Arjan complimenteerde ons vooral op onze werkwijze: “De mensen van Sturm zijn heel slim bezig met allerlei simpele, maar praktische oplossingen, zoals het gebruik van een laser en een stok die ingeklemd kon worden in het riool om de buis precies in de goede richting te krijgen. Ze zijn verder ontzettend goed op elkaar ingespeeld. Zonder een woord met elkaar te wisselen weten ze van elkaar wie wat moet doen en waar ze moeten zijn. Bewonderenswaardig.” Verder fijn om te horen dat de vakgroep onze manier van werken als ‘netjes en verzorgd’ beoordeelde. 

Naast het vernieuwen van de riolering en bestrating vervangt de gemeente Zaanstad ook de openbare verlichting en worden er nieuwe laanbomen aangeplant. De straten en trottoirs worden circa 10 cm opgehoogd, om de zakking van de afgelopen jaren te compenseren.

 

Arnoud Wijtman Arnoud Wijtman
Hoofduitvoerder & Kennismaker bij Sturm