| Een verhaal van

Gemeente Edam-Volendam en Sturm blikken tevreden terug op project Singelwijk

Project Singelwijk in Edam nadert afronding! Het betrof een grootschalig en zeer veelzijdig gemeentelijk rioolrenovatieproject van een gebied van in totaal 23 straten met ongeveer 1.000 woningen. Er rest Sturm nog zo’n 2 weken waarin het laatste stukje riolering in de stegen wordt aangepakt en de laatste verhardingen worden dicht gemaakt. 

Trots op onze mannen
Uitvoerder Bart Koopman is tevreden: “Het was een mooi project. Niet alleen vanwege de omvang - dagelijks werkten er zo’n 10 tot 15 man van Sturm buiten -, maar ook vanwege de veelzijdigheid van het werk en de prettige samenwerking tussen Sturm en gemeente Edam-Volendam en andere betrokken partijen, zoals Aarsleff Leidingrenovatie BV en C. van der Gracht BV. Ik ben bovendien heel trots op wat de mannen buiten hebben volbracht, het renoveren van een riool in een steeg is best een uitdaging.” 

Veelzijdig werk
Doelen van het project waren het terugbrengen van de functionele staat van het bestaande riool, het uitvoeren van plaatselijke reparaties aan het hoofdriool, het vervangen van riolering waar relinen niet mogelijk is, de realisatie van een infiltratie- en drainagetransportriool, gedeeltelijk herstel aan huis- en kolkleidingen en het verwijderen van bestaande riooloverstorten.

Beslagen ten ijs
Een goede voorbereiding is het halve werk. Cliché, maar de praktijk wees opnieuw uit dat dat klopt. Al in het voortraject is heel prettig en constructief samengewerkt met de klant. Bart: “Met de Gemeente Edam-Volendam werken we al langer samen. We hebben met elkaar wederzijds vertrouwen opgebouwd. Dat werkt echt heel fijn en dat zie je terug in de uitvoering.”

"Opdrachtgever en opdrachtnemer werkten naar optimaal eindresultaat toe."
Erwin Heuperman beaamt Barts uitspraak. Hij is beleidsmedewerker civiele techniek bij gemeente Edam-Volendam. “Ik ben heel positief over de samenwerking met Sturm. De werkzaamheden zijn in bouwteamverband uitgevoerd, vanaf het eerste uur werkten we gezamenlijk aan een optimaal en goed uitvoerbaar plan. Zo bracht iedereen tijdens het voorbereidingstraject zijn expertise in. Ik ervaarde dat als een goede aanpak voor een vrij complex project als Singelwijk. De gezamenlijke voorbereiding resulteerde in korte lijntjes tijdens de uitvoering en we hebben als opdrachtgever en opdrachtnemer naar een optimaal eindresultaat toe gewerkt. Kortom, we kijken tevreden terug op de samenwerking!"


> Lees hier meer over project Singelwijk Edam

ing. Bart Koopman ing. Bart Koopman
Uitvoerder & Kennismaker bij Sturm