Gemeente Edam-Volendam zeer content over Sturm’s aanpak in ontwikkelfase van rioolrenovatie in Volendam

De ééngezinswoningen bij de rozetten van de Urkerstraat in Volendam zijn gebouwd in de jaren ‘70. Omdat in diezelfde periode het riool er is aangelegd, is deze intussen toe aan een flinke renovatie. Onlangs tekenden wij de overeenkomst met gemeente Edam-Volendam voor zowel het ontwerp als de renovatie van het riool. Ondertussen zijn we met de uitvoering gestart en we verwachten dat we ons werk rond de kerstvakantie van 2020 kunnen opleveren. Op dit moment zijn we bezig met het vervangen van de inlaten in de stegen.

Verantwoordelijk voor zowel ontwerp als uitvoering 
Het feit dat de zwaarte van onze rol steeds meer verschuift naar de voorkant van een project, blijkt tevens uit de wens van gemeente Edam-Volendam. Voor het renovatieproject van het riool in Volendam legde de gemeente het ontwerpvraagstuk bij Sturm neer. Als specialist in ondergrondse infra vinden we dat heel positief. We zijn er goed in en zo hebben we grip op het hele proces. Mogelijke problemen tackle je in veel gevallen al in het voortraject. Dat kan een heleboel tijd en geld schelen. Gemeente Edam-Volendam was meer dan enthousiast over Sturm's aanpak tijdens de ontwikkel- en ontwerpfase. 

Heldere en open (bewoners)communicatie via app
Sturm is een ferme voorstander van transparantie en open communicatie, bij voorkeur met alle betrokkenen. Omdat we bij de renovatie van het riool met omwonenden te maken hebben, kozen we ervoor om de BouwApp te gebruiken. De BouwApp is een gebruikersvriendelijke app waarin we de voortgang kort en bondig samenvatten in tekst met daarbij foto’s van ons werk. Iedereen kan de app downloaden en via dit medium de voortgang van het project volgen. We merken dat deze open manier van communiceren gewaardeerd wordt door diverse partijen. 
(download app iPhone - download app Android)

Innovatieve renovatiemethode die constructief gelijk is aan vernieuwing
Vanwege de moeilijke bereikbaarheid van het riool op sommige plaatsen (zoals in stegen) hebben we in overleg met onze klant gekozen voor een innovatieve renovatiemethode in plaats van een complete vervanging van het riool. Door middel van relining renoveren we het riool van binnenuit. Dit is een toepassing waarbij er van glasversterkt polyester een nieuwe leiding in de bestaande leiding gemaakt wordt. Deze renovatiemethode is relatief snel en biedt dezelfde constructieve eigenschappen als een nieuw riool. Een ander voordeel van relinen is dat er tijdens de werkzaamheden geen hak- en breekwerk aan te pas hoeft te komen. De overlast voor de omgeving en bewoners wordt hierdoor tot een minimum beperkt.

Consolideren riool en betere beheersing van grondwater
Op dit moment is het riool van de ene helft van de woonhofjes niet met de andere helft verbonden. Sturm zal een verbinding aanleggen die zorgt voor een consolidering van het bestaande riool en voor een betere doorstroming van het rioolwater. Daarnaast legt Sturm een infiltratieriool en draintransportriool aan voor het beter beheersen van het grondwater.