| Een verhaal van

In samenwerking met Donker Groen realiseert Sturm een klimaatadaptief bedrijfsterrein voor IDA Foundation

Sturm werkt op dit moment zij aan zij met Donker Groen, een prachtig allround groenbedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van groene buitenruimtes. In opdracht van Donker Groen werken we aan de realisatie van een duurzaam herinrichtingsproject van het bedrijventerrein van IDA Foundation naar een ontwerp van Donker Design, het ontwerpbureau van Donker Groen. Het IDA terrein is gevestigd ter hoogte van het Shell tankstation aan de N247 in Amsterdam. Sturm is verantwoordelijk voor het civiele werk, de complete beplanting valt onder de hoede van Donker Groen. Sturm pakt bij de herinrichting de verlichting van het parkeerterrein aan, het grondwerk, de sanering van de verontreinigde grond, het aanbrengen van verhardingen en de realisatie van wadi’s (een met zand of grind gevulde vijver). Onlangs zijn we gestart met het aanbrengen van de verhardingen en naar verwachting is dit project rond eind september gereed. 

De aanleg van Wadi’s en grasbetontegels creëren een klimaatadaptief terrein
Een wadi is een met grind of zand gevulde vijver, die water zowel kan vasthouden als infiltreren. Bij een wadisysteem stroomt het water van daken en wegen niet in de riolering, maar via bovengrondse goten en/of greppels in de wadi. Met de aanleg van wadi’s maken Sturm en Donker Groen het terrein van de IDA Foundation klimaatadaptief. Hevige regenval komt in Nederland namelijk steeds vaker voor. Een wadisysteem buffert en infiltreert regenwater; hierdoor minimaliseert het systeem overstort, verbetert het de oppervlaktewaterkwaliteit en beperkt het verdroging.

Bij de herinrichting van het parkeerterrein is verder gekozen voor grasbetontegels. Dit zijn tegels met openingen waarin gras kan groeien. Met de openingen in de grasbetontegels wordt een waterdoorlatend oppervlak verkregen dat als infiltratie- en buffersysteem voor het hemelwater kan dienen. Bovendien zorgen met gras begroeide betontegels voor een fijne en groene omgeving.

Fijne samenwerking met Donker Groen
Dit project is een eerste samenwerking tussen Sturm en Donker Groen. Wij zijn zeer tevreden over ons partnerschap en over hoe we onze rol zowel samen als individueel invulling geven. We hopen dan ook dat we in de toekomst nog vaker samen mogen werken met deze partij. 

IDA Foundation
IDA Foundation is een not-for-profit organisatie die zich al ruim 47 jaar inzet om kwalitatief goede essentiële medicijnen en hulpmiddelen toegankelijk en betaalbaar te maken in lage- en middeninkomenslanden. 

ing. V.R.C. (Vincent) van Vliet ing. V.R.C. (Vincent) van Vliet
Projectleider & Kennismaker bij Sturm