In Sturm’s bandenspoor ontstaat De Vrije Kade, een gefaseerd woningbouwproject in hip Buiksloterham

Buiksloterham is een voormalig bedrijventerrein in Amsterdam-Noord waar, in samenwerking met gemeente Amsterdam, wordt ingezet op circulaire en duurzame nieuwbouwprojecten. Het gebied wint enorm aan populariteit, het is een gewilde plek om te wonen en te leven. Verantwoorde woningbouwprojecten gaan er dan ook als warme broodjes over de toonbank. De Vrije Kade is er daar één van. De Vrije Kade is een ontwikkeling aan o.a. de kade van de Distelweg en bestaat uit huur- en koopappartementen, eengezinswoningen en commerciële ruimtes. Het woonplan wordt in fases gerealiseerd en opgeleverd. Bij de totstandkoming van De Vrije Kade is het Sturm die telkens bij de basis begint: de bodem. Wij leveren gefaseerd de verschillende kavels op (4 in totaal), volledig gesaneerd op (immobiele) verontreiniging, bouwrijp en gereed voor de aanleg van nutsvoorzieningen.

“Het feit dat we al zo’n 5 à 6 jaar met Sturm samenwerken spreekt voor zich."
Sturm is al vanaf 2015 betrokken bij deze mooie ontwikkeling waarbij communicatie een heel belangrijk onderdeel van ons werk is. We werken namelijk niet alleen voor de bouwende aannemer (Thunnissen, Smit’s Bouwbedrijf en Van der Leij), maar ook voor de ontwikkelaar, namelijk Distelweg bv. We zorgen daarom voor heldere onderlinge afstemming en tijdige terugkoppeling, losse eindjes handelen we af. Zo blijft het voor alle betrokken partijen overzichtelijk en werkbaar. 

 Arie van der Zaan (projectmanager bij ingenieursbureau Dimensis) laat de tijd spreken voor zijn tevredenheid over Sturm: “Het feit dat we al zo’n 5 à 6 jaar met Sturm samenwerken, spreekt voor zich. Vooral het feit dat Sturm snel en praktisch handelt is zeer prettig. Binnen deze sector wordt je op een werk soms geconfronteerd met zaken die directe aandacht nodig hebben. Sturm overlegt dan met ons, denkt mee over mogelijke oplossingen en handelt vervolgens direct. Korte lijnen, dat werkt gewoon goed. Bovendien stellen ze zich flexibel op, en altijd in het belang van het project. Kortom: we zijn zeer tevreden."

 Op dit moment wordt er gebouwd op het laatste stuk braakliggende grond aan de Distelweg.