| Een verhaal van

Met aanleg verbinding optimaliseert Sturm kwetsbaar rioolsysteem Mercuriuslaan Volendam 

Het riool in twee wijken in Volendam bleek kwetsbaar. Op verzoek van gemeente Edam-Volendam bedacht Sturm, in bouwteam met de gemeente, een plan om de kwetsbaarheid uit het bestaande riool weg te nemen. Met BodemPlan (ons interne ingenieursbureau) ontwikkelden we een ontwerp waarin de rioolstelsels van beide wijken met elkaar in verbinding staan. In tegenstelling tot de oude situatie waarin het éénrichtingsverkeer was, kan in de nieuwe situering het rioolwater twee kanten op in plaats van één. Dat maakt het rioolsysteem minder kwetsbaar als er iets mis gaat, bij bijvoorbeeld zeer hevige regenval. Het rioolsysteem wordt hierdoor klimaatadaptief.  
 
3 rioolputten, 1 duikerelement
Parallel aan de Mercuriuslaan, waar Sturm de rioolverbinding aanlegt, loopt een watergang. Deze loopt via een duikerconstructie onder de weg van de Neptunusstraat door. Het nieuwe verbindingsriool van gietijzer (met een diameter van 700mm) wordt onder deze duiker door gebracht op een diepte van 4,5m en vervolgens wordt de duikerconstructie verlengd. Naast het duikerelement plaatsen we in totaal 3 nieuwe rioolputten waarvan de zwaarste wel 18 ton weegt. Na de realisatie van het verbindingsriool werken we de walkant van de watergang netjes af met een houten damwand.
 
Diepte en damwand maken project bijzonder
Het aanwezige water maakt deze klus uitdagend. Om veilig te kunnen werken en de grond te kunnen keren heeft Sturm’s zusterbedrijf Markus een stalen damwand geplaatst. Bart Koopman (uitvoerder bij Sturm): ‘De aanlegdiepte en positie van het verbindingsriool maken dit een uitdagend en bijzonder project. Het is de situatie en de locatie die dit werk complex maken. Maar alles loopt gelukkig goed, we zitten ruim op schema."
 
Laatste hand aan de rioolverbinding
De damwand is ondertussen verwijderd en ook de bodem is weer opgevuld. Op dit moment maken we de oversteek onder de weg door om het riool van de ene wijk met de andere wijk te verbinden. Onder de weg leggen we nog circa 30 meter nieuw riool aan. Voordat we hiermee aan de slag konden, maakten we een proefsleuf om te zien waar alle kabels en leidingen liepen en is er contact geweest met de kabel- en leidingbeheerders. Als dat gedaan is, verwijderen we bij de bestaande rioolputten de betonnen tussenschotten voor overstort en brengen we alle bestrating weer netjes terug op zijn plaats. Naar verwachting is dit project begin juni gereed.

ing. Bart Koopman ing. Bart Koopman
Uitvoerder & Kennismaker bij Sturm