Samenwerking Sturm en zusterbedrijven maakt ons allround civiele partner De Nieuwe Tuinderij Oost

Soms valt werk zo mooi samen, dat de samenwerking niets dan mooie resultaten oplevert. Dat is wat gebeurde bij De Nieuwe Tuinderij Oost, een nieuwbouwproject in Zuidoostbeemster. Sturm’s zusterbedrijf Markus won de aanbesteding voor het bouw- en woonrijp maken van de nieuwbouwlocatie. KBK Bouwgroep, met wie Sturm een strategisch partnerschap vormt, realiseert er de nieuwbouw van 181 woningen. Vanwege het partnerschap gunde KBK aan Sturm het complete civiele deel van dit project binnen de uitgeefbare percelen. Dat maakt een optelsom van disciplines waarvan de uitkomst een optimaal op elkaar afgestemde coöperatie is.

Sturm is lange tijd verbonden aan het project, namelijk van november 2019 tot november 2021. Sturm verzorgt, samen met zusterbedrijf De Jong Hoogwoud, voor KBK Bouwgroep het ontgraven van de bouwputten, de grondverbetering voor de heier, ophogen en afwerken van de tuinen, het maken van de arbostroken, het aansluiten van de woningen op het riool en de inrichting van de tuinen inclusief het groen.