Sturm behaalt hoogste niveau CO₂-prestatieladder!

De aandacht en energie die Sturm besteedt aan de reductie van CO₂-uitstoot werpt zijn vruchten af. In korte tijd is Sturm van trede 3 op de CO₂-prestatieladder opgeklommen naar trede 5, het hoogst haalbare niveau. Met de certificering voor trede 5 is voor ons goed in beeld waar de CO₂ uitstoot zit, en kan met dat inzicht nog beter worden gestuurd. Om CO₂-reductie consequent te verankeren in onze organisatie, passen we sinds 2018 de CO₂-prestatieladder toe als managementinstrument. En dat gaat goed! Het in ontvangst genomen certificaat is een prachtige erkenning voor ons werk en de wijze waarop we met duurzaamheid bezig zijn. 

Van trede 3 naar trede 5 op de CO₂-prestatieladder
Sturm begon op trede 3, dat gaat over de eigen uitstoot van de organisatie door het verbruik van onder meer gas, elektra en diesel. Met de klim naar trede 5 gaat het nu ook om onze inkoop en de uitstoot in de keten. Sturm voerde een ketenanalyse uit en bepaalde naar aanleiding van de analyse een aantal mogelijkheden om de CO₂-uitstoot in de keten te kunnen reduceren. Mogelijke initiatieven zijn het verhogen van de inzet van elektrapompen, onderaannemers te stimuleren gebruik te gaan maken van HVO diesel, onderzoek te doen naar mogelijke aanschaf van een elektrisch aangedreven kraan op onze vrachtauto en om onderaannemers en leveranciers s mee te nemen in onze communicatie over reductiemogelijkheden. 

Bovendien, door deel te nemen aan keteninitiatieven - zoals de Club van 49 - vermenigvuldigen we onze kennis over CO₂-uitstoot en is onze organisatie zodoende beter in staat om verstandige keuzes te maken m.b.t. CO₂-reductie.

Voortgang CO₂-prestatieladder
De certificering voor trede 5 is een mooie beloning voor onze inspanningen, maar wel eentje die stevige verplichtingen met zich meebrengt. Om aan die verplichtingen te kunnen voldoen, bundelen we krachten en motivatie. Medewerkers worden nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van een effectief CO₂-beleid en er wordt verwacht dat hierbij de huidige positieve instelling gewaarborgd blijft. 

CO₂-voortgangsrapportages
Volgens de richtlijnen van de CO₂-prestatieladder rapporteren wij op onze website over de voortgang van onze inspanningen om CO₂-reductie te bewerkstelligen. We publiceren onze CO₂-voortgangsverslagen, CO₂-voortgangsrapportages en intern verspreide CO₂-nieuwsbrieven. Daarnaast leest u er meer over in ons jaarverslag.