Sturm BV en De Jong helpen bij plaatsing herinneringselement Twiskemolen

In 2016 trof een catastrofale windhoos de Twiskemolen, een monumentale windmolen die, gecombineerd met een elektrisch gemaal, de 650 hectare Twiskepolder bemaalt. Hierbij werd de kap van de molen zwaar beschadigd. Nu, twee jaar later, wordt er ter nagedachtenis aan deze gebeurtenis een herinneringselement geplaatst op de dijk van de Zuidwestplas, vlak naast de Twiskemolen. Gerrit Kerkman, onze chauffeur, en Patrick van Ammers, chauffeur van dochteronderneming De Jong, helpen bij het hijsen van het gedenkteken en plaatsen met behulp van een kraan het stalen element op de daarvoor bestemde plek. In het voorjaar van 2019 zal het herinneringselement aan het grote publiek worden gepresenteerd.

Na de verwoestende windhoos in 2016 is het ‘rampgebied’ rondom de molen bedekt met bergen riet en her en der liggen stukken hout en verwrongen ijzer. Destijds zijn, onder leiding van molenmaker Saendijck, alle zware brokstukken geborgen en de zwaar beschadigde kap van zijn romp getild. Één stalen roe (24 meter lang) hoefde niet in stukken gebrand te worden om te worden geborgen. Op dit moment, twee jaar verder, is dit kromgebogen stalen element opgesteld, als blijvende herinnering aan een schokkend moment in de geschiedenis van de Twiskemolen. 

Nadat de Twiskemolen in 2016 was vernield door een windhoos is deze in oude staat hersteld. De molen staat sinds 1975 op zijn huidige plaats, op de grens tussen de gemeenten Landsmeer en Oostzaan. De Twiskemolen is als één van de weinige poldermolens in Nederland nog echt in bedrijf. 


Eigendom afbeeldingen (met vrachtwagens): dhr. A. Klut. Overige afbeeldingen zijn eigendom van De Twiskemolen.