| Een verhaal van

Sturm civiel partner Oostzijderpark Zaandam

Twee jaar geleden gaf het college van Zaanstad akkoord op het bestemmingsplan Oostzijderveld. Onderdeel daarvan is Oostzijderpark in Zaandam, een gebiedsontwikkeling waarbij ruim 500 woningen worden gerealiseerd, zowel koop als (sociale) huur. Het nieuwe plan is opgedeeld in vijf blokken en wordt in fases gerealiseerd. Bij dit grootschalige werk bracht Sturm in opdracht van de gemeente Zaanstad eerder al een deel van het riool aan. Met flexibiliteit, snelheid en kundigheid bewees Sturm een betrouwbare civiele partner te zijn voor de gemeente, met een tevreden klant als resultaat. Als mooi gevolg daarop gunde de gemeente Zaanstad aan Sturm ook fase 2 van de rioolwerkzaamheden bij Oostzijderpark. Op dit moment wordt er hard gewerkt! 

In een periode van 3 maanden legt Sturm hoofdriool aan verspreid over de wijk. In totaal 360 strekkende meters hoofdriool en 650 meter persleiding. Ook plaatsen we een pompgemaal, waarop we vervolgens de persleidingen aansluiten. Voor die specialistische werkzaamheden zochten we de expertise op van specialist Mous Waterbeheer. Een prima samenwerking! 

Bij de aanleg van de buitenriolering maken we gebruik van de DYKAMAX en de Axedo inspectieput, andersoortige putten dan we tot nu toe hebben toegepast. De DYKAMAX en Axedo putten zijn, behalve duurzaam wat betreft materiaalgebruik, ook duurzaam voor onze mensen. De Axedo put bestaat namelijk uit losse elementen en is per segment dus lichter van gewicht. De DYKAMAX wordt op maat in de fabriek gemaakt en compleet geleverd op het project. Fysiek minder belastend en fijn om mee te werken, aldus onze mensen in de uitvoering!

Meer informatie over de ontwikkeling van Oostzijderpark vind je op www.oostzijderpark.nl.

Hoofdafbeelding: Timpaan.nl
 

Arnoud Wijtman Arnoud Wijtman
Hoofduitvoerder & Kennismaker bij Sturm