| Een verhaal van

Sturm en Markus vormen sterke combinatie bij woningbouwproject Gouwpark

Sturm en Markus vormen als duo een ijzersterke combinatie en zijn gezamenlijk nauw betrokken bij de ontwikkeling en bouw van woningbouwproject Gouwpark in Zaandam. De Gouwpark-locatie, waar voorheen Zaans Medisch Centrum (ZMC) was gevestigd, is aangekocht door onze klant VOF Gouwpark (een samenwerking van HSB Ontwikkeling uit Volendam en Wilma Wonen). Op de oude ziekenhuis locatie worden nu in totaal 125 woningen en 124 appartementen gerealiseerd door HSB Bouw.
 
Sturm en Markus in de voorgrond
In opdracht van het Zaans Medisch Centrum zorgden Sturm en Markus samen voor de asbestsanering en sloop van het oude ziekenhuis (destijds grootste sloopproject van Nederland), en vervolgens voor het bouwrijp maken van de locatie. Binnen de opdracht valt ook het ontwerp- en vergunningentraject voor alle civiele werkzaamheden en de aanleg van het rioolsysteem alsook de aanleg van de bouwwegen die het logistieke proces van (zwaar) bouwverkeer dienen. Het voorlopig en definitief ontwerp is in goede samenwerking met partner Infrasoil opgesteld en de afronding van het uitvoeringsontwerp lag in (goede) handen van ons interne ingenieursbureau BodemPlan
 
Woonrijp
De bouw vordert goed, naar verwachting worden eind augustus de eerste woningen opgeleverd. Wij zijn op dit moment bezig met het woonrijp maken van de nieuwe woonwijk in Zaandam. Dat betekent dat we twee fiets- en voetbruggen realiseren, alle woningen aansluiten op het riool, de bestrating aanbrengen in alle openbare delen zoals parkeerplaatsen en trottoirs. Daarnaast zorgen we voor ontwerp en realisatie van een openbare speelplek, de plaatsing van openbare verlichting, het aanleggen van alle groenvoorzieningen en voeren we werkzaamheden uit op de privé terreinen van de nieuwe bewoners. 
 
Over Gouwpark
Gouwpark is gesitueerd aan de oevers van de Gouw en het aangrenzende Burgemeester In’t Veldpark met haar Heemtuin. Gouwpark krijgt een brede variëteit aan type woningen. PPHP (het architectenbureau van architect Sjoerd Soeters) heeft een moderne, duurzame en zeer gevarieerde wijk ontworpen met appartementen, veranda-woningen, laanwoningen, hofwoningen, twee-onder-een-kappers en vrijstaande woningen. Met veel buitenruimte, bomen en groen wordt Gouwpark op duurzame wijze en toekomstbestendig ontwikkeld. Alle woningen worden gasloos uitgevoerd en aangesloten op een duurzaam warmtenet. 
 
Sturm en Markus zijn trots op hun samenwerking met VOF Gouwpark en HSB Bouw!

drs. ing. Niels Buijs drs. ing. Niels Buijs
Projectleider & Kennismaker bij Sturm