Sturm helpt de nationale tennis-top aan een comfortabele thuisbasis: het NTC in Amstelveen

Een nieuwe high end locatie voor de vereniging van de nationale toptennis. Dat was al lange tijd een grote wens van de KNLTB, de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. Netjes Beheer (vastgoedbeheerder) bezat een object in Amstelveen dat voldoende potentie bood voor de KNLTB. Vanaf het moment dat de KNLTB instemde met de plannen, zat Sturm bij opdrachtgever Netjes aan tafel om het grondwerkplan samen uit te werken. Het terrein ging volledig op de schop. Wat volgde, was een complete herinrichting van de locatie en de nieuwbouw van het Nationaal Tennis Centrum. Een totaalproject waarbij Sturm stap voor stap een breder takenpakket verwierf. Tijdens de feestelijke opening van het NTC, op donderdag 12 december, klonken de glazen ter ere van het prachtige eindresultaat. 

Het recept voor succes: onze flexibiliteit en brede inzetbaarheid
In het voorstadium van het project was nog niet duidelijk dat Sturm meer in opdracht zou krijgen dan het bodemplan en het afgraven van de kelder. Veel was namelijk nog niet onherroepelijk. Bart Righarts, vastgoedmanager bij Netjes Beheer, waardeert onze flexibiliteit daarin enorm: “Veel is gaandeweg onderzocht, besproken en vervolgens uitgewerkt. De aanlooptijd was tekort om alles tot bestekniveau uit te werken. Dat vergt best wat flexibiliteit van de uitvoerende partij. Dat bood Sturm. Wat we bespraken in de bouwkeet, kon bij wijze van spreken de volgende dag uitgevoerd worden. Zo hebben we het hele project, stap voor stap, in korte tijd tot uitvoer gebracht. Het was echt een gezamenlijke en heel plezierige reis naar de eindstop.”

Het werd een megaproject
Van het afgraven van de kelder tot de verkeersregeling tijdens het openingsfeest; Sturm werd verantwoordelijk voor een totaalpakket. Wat hebben we allemaal gedaan? Eerst pakten we het bestaande parkeerterrein op die we volledig verwijderden om vervolgens de kelder uit te graven. Vanuit die opdracht volgde meer werk. We zetten onze schouders onder o.a. het graven van de watergangen, het aanpassen van de bestaande tennisbanen, het vernieuwen van de toegang naar de kantoren, het opknappen van het straatwerk, we legden daktuinen aan, realiseerden taluds op de parkeerplaatsen én - last but not least - we legden het rioolstelsel opnieuw aan. Een fantastisch allround project.

“Onze voorkeur gaat uit naar vaste partners op wie we kunnen vertrouwen.”
Sturm werkte al eerder in opdracht van Netjes Beheer waarbij we in de afgelopen jaren een duurzame relatie hebben opgebouwd. Bart: “mijn voorkeur gaat sterk uit naar vaste partners die hun kracht hebben bewezen en op wie ik kan vertrouwen. Liever dan dat we geld besparen bij een uitbesteding en daarna tegen problemen aanlopen. Die problemen zijn dan vaak het gevolg van beperkte voorbereidingstijd waardoor dingen onvoldoende worden onderzocht. Sturm is voor ons een betrouwbare partner die heel transparant is over bijvoorbeeld de financiën. Natuurlijk valt een project wel eens duurder uit, maar dat wordt bij Sturm direct ter sprake gebracht, cijfers liggen gewoon op tafel.”

NTC, het walhalla voor de beste tennissers in Nederland 
Het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen heeft 28 tennisbanen (14 binnen en 14 buiten), 16 badmintonbanen en een padelbaan. Het samenbrengen van toptennis en breedtesport in het NTC is een belangrijke stap voor de toekomst van tennis in Nederland.