| Een verhaal van

Sturm omarmt samenwerking transformatie Wagenweggebied Purmerend

Met de gemeente Purmerend en Bot Bouw werkt Sturm aan een nieuwbouwproject in Purmerend, het Wagenweggebied. Het gebied wordt herontwikkeld van oud bedrijventerrein naar een nieuwe woonwijk. In opdracht van Bot Bouw maakt Sturm de bouwlocaties bouw- en woonrijp, met de gemeente Purmerend verzorgen we de inrichting van het openbaar gebied.
 
Het werkgebied bevindt zich tussen de Wagenweg, de Dopsloot en de Lambertus Huisengastraat. In fases ontwikkelt en realiseert Bot Bouw hier verschillende plannen waaronder 70 sociale huurwoningen ‘Dopsloot’ en 131 appartementen ‘Wagenweg’ (inclusief 124 parkeerplaatsen). Bij zowel ‘Dopsloot’ als ‘Wagenweg’ brengt Sturm nieuwe bestrating en parkeerplaatsen aan, de binnentuin van de woongebouwen en de beplanting. We verhogen bovendien - in samenwerking met Wavin - de klimaatadaptiviteit van de wijk met de aanleg van een ondergrondse waterbuffer. Naast de ‘reguliere’ werkzaamheden plaatsten we 195 meter Prolock damwand en namen we het voortouw in het ontwerp- en vergunningstraject. De 70 huurwoningen van Dopsloot zijn gereed, de 131 appartementen van de Wagenweg worden begin volgend jaar opgeleverd.

Met kennisdeling als gemene deler is er op grote schaal uitstekend samengewerkt binnen dit project. Met de gemeente, met Bot Bouw, met ons interne ingenieursbureau BodemPlan (voor clash control in 3D bij een te plaatsen damwand) en andere betrokken uitvoerende partijen. Als samenwerkende groep profiteerden we van elkaars inbreng, met goede resultaten tot gevolg. Wat ons betreft is deze samenwerking het begin van een duurzame relatie!

Arnoud Wijtman Arnoud Wijtman
Hoofduitvoerder & Kennismaker bij Sturm