Sturm ontwerpt en realiseert klimaatadaptief binnenterrein woningbouwproject Duinvliet

In november 2021 is de oplevering van nieuwbouwproject Duinvliet te Velsen-Noord gevierd. Op het voormalige terrein van basisschool de Triangel in Velsen-Noord zijn 45 nieuwe woningen gebouwd: zes twee-onder-een-kapwoningen bestemd voor de verkoop en 39 appartementen bestemd voor de verhuur. Met veel aandacht voor groen, voor klimaatbestendigheid en voor energiezuinig, dus ‘toekomstproof’ wonen. Aannemer van dit project is KBK bouwgroep, de klant voor wie Sturm een ontwerp maakte voor de riolering en een klimaatadaptief binnenterrein. We verzorgden daartoe ook de meldingen en uiteindelijk de realisatie. 

Praktische denkers
Aan tafel met de klant zijn vooraf de uitdagingen van het bouwterrein besproken en opgelost. Een complexiteit betrof bijvoorbeeld het hoogteverschil over de gehele oppervlakte van het bouwperceel. Ideaal is het dan dat Joost Pepping (ontwerpcoördinator bij ingenenieursbureau BodemPlan) tijdens zo’n gesprek als sparringpartner fungeert en we direct tot praktische oplossingen kunnen komen. Toegepaste oplossingen zijn o.a. geplaatste keerwanden en traptreden. 

Voorbereidingen klimaatverandering
Om voorbereid te zijn op klimaatveranderingen zijn er flinke aanpassingen gedaan door Sturm. In een vak van 25 bij 5 meter en een halve meter diep hebben we een ondergrondse infiltratiebuffer aangelegd. Zo kan een aanzienlijke hoeveelheid neerslagwater worden opgeslagen en daarna vertraagd wegzakken (‘infiltreren’) in de bodem. Daarnaast hebben we op de plek van de parkeervakken infiltrerende grastegels gebruikt en brachten we een nieuwe overstort aan voor overstort in gemeentewater bij hevige regenval. 

Het is een project geworden waarbinnen uitstekend is samengewerkt. Zowel met de gemeente en de opzichters buiten, als met onze klant en binnen ons eigen team. 

Impressie: Timpaan