| Een verhaal van

Sturm schenkt giften 60-jarig jubileum aan Anna’s huis

Vorige week overhandigde Frenk Clemens (directie Sturm) aan Claudia Wieringa (manager Anna’s huis) een cheque ter waarde van €17.000. Een fantastisch bedrag dat Sturm ter ere van haar 60-jarig jubileum heeft ontvangen van klanten, leveranciers, medewerkers en overige relaties. Anna’s huis, het Centrum voor Leven met en na kanker | Zaanstreek, is een warme organisatie in Zaandam voor iedereen die te maken heeft (of heeft gehad) met kanker. Hoe mooi is het om ons 60-jarig succes op deze manier terug te kunnen geven aan de maatschappij? Namens Anna’s huis spreken we ontzettend veel dank uit aan alle gulle gevers. 

Al langer is Sturm verbonden aan de Zaanse zorgstichting. Zo’n vier jaar geleden namen we deel aan (Z)aan de Wandel, een wandeltocht door Zaanstad en omstreken, georganiseerd door Stichting (Z)aan de Wandel. Deze stichting zet zich in om geld in te zamelen voor onderzoek, preventie en behandeling van kanker. Via deze organisatie kwamen we in contact met Anna’s huis en sindsdien steunt Sturm de stichting maandelijks met een financiële bijdrage.  

Over Anna’s huis
Anna's huis is een warme en gastvrije plek voor iedereen die te maken heeft (of heeft gehad) met kanker, ook naasten. Bij Anna’s huis kun je terecht voor een luisterend oor, informatie, steun, of professionele hulp. Iedereen wil een zo goed mogelijke kwaliteit van leven behouden, maar ook het opbouwen van een leven na kanker kan moeilijk zijn. Anna’s huis ondersteunt en begeleidt daarin. Naast de al bestaande lotgenotengroepen is er onlangs een ontmoetingsgroep voor jongvolwassen (18-39 jaar) opgericht. Mensen in deze leeftijdsgroep lopen vaak tegen leeftijdspecifieke vragen aan. Tijdens de bijeenkomsten wordt veel gedeeld met elkaar en worden deze vragen met elkaar besproken. 

Op de website levenmetkankerzaanstreek.nl vind je alle informatie, deel het vooral met mensen van wie je denkt dat zij dat nodig hebben. 
 

Frenk Clemens Frenk Clemens
Directeur & Kennismaker bij Sturm