| Een verhaal van

Sturm treft voorbereidingen nieuw wooncomplex Volendam

De afgelopen zonnige week week was perfect voor het bouwrijp maken van een nieuwbouwperceel in Volendam. Op de plek waar voorheen sporthal De Seinpaal stond, worden 54 sociale huurappartementen gerealiseerd die bedoeld zijn voor jongeren op de woningmarkt. Sturm won de aanbesteding op basis van de laagste prijs en is daarmee, in opdracht van de gemeente Edam-Volendam, verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van het terrein. Daarnaast nemen we maatregelen om de wijk klimaatbestendig te maken.  

Om zetting van de grond te bespoedigen brengen we verticale drainage en voorbelasting aan. Dat doen we in 2 fases zodat omgevingsbeïnvloeding wordt voorkomen. Als alles volgens planning verloopt levert Sturm het terrein in week 22 bouwrijp op zodat de aannemer kan starten met de bouw. Bij afronding daarvan is de beurt weer aan ons, wij zorgen er dan voor dat de nieuwbouwwijk woonrijp wordt opgeleverd. Dat betekent dat we bestrating aanleggen rondom het nieuwe wooncomplex en de aanleg van een groot parkeerterrein verzorgen. Ook brengen we openbare verlichting aan en zorgen voor grondverbetering voor het groenwerk. 

Onder het parkeerterrein passen we een TTE systeem toe. Dat is een zelfdragende roosterconstructie begroeid met gras of gevuld met betonklinkers. Het systeem zorgt voor een natuurlijke en geleidelijke infiltratie van hemelwater. Het houdt de grond goed waterdoorlatend en maakt een permanente luchtdoorvoer mogelijk. Daarmee verhogen we de klimaatadaptiviteit van de woonbuurt en verlagen we de kans op bijvoorbeeld wateroverlast bij hevige regenval. 

drs. ing. Niels Buijs drs. ing. Niels Buijs
Projectleider & Kennismaker bij Sturm