| Een verhaal van

Sturm wint aanbesteding rioolrenovatie Singelwijk Edam

De Singelwijk in Edam is toe aan groot onderhoud van de riolering. Het betreft een gebied van in totaal 23 straten waarbinnen zo’n 1000 woningen staan. Een flink renovatieproject dus, die door middel van aanbesteding in de markt is gezet. Sturm won deze! Met een hoge score op het Plan van Aanpak verkoos de gemeente Edam-Volendam Sturm als beste partij. Deze week maken we een eerste begin met het aanbrengen van proefsleuven en de inrichting van ons werkdepot/ketenpark.
 
Twee fases: bouwteam & uitvoering
Er is veel werk te doen, maar veel werk is ook al gedaan. De aanbesteding bestond namelijk uit 2 fases: een bouwteamfase en een uitvoeringsfase. Fase 1 is nagenoeg succesvol afgerond, een periode waarin we uitermate prettig en constructief hebben samengewerkt met de gemeente Edam-Volendam. Uitdagingen in het ontwerp en voornamelijk in de voorziene praktijk zijn in teamverband en altijd met oog voor het belang van het project opgelost. Samen met BodemPlan en de gemeente is in deze eerste fase een ontwerp en een keuze voor aanpak per locatie gemaakt. Daarnaast is een knelpuntenanalyse uitgevoerd voor wat betreft K&L. Op basis van de omgevingsscan die we maakten - waaruit stakeholders en belangen in de omgeving zijn gebleken - stelden we met veel zorg een BLVC-plan op. 

Nu staan we in de startblokken voor de uitvoering. Ter voorbereiding daarop inventariseerden we wat de huidige staat van het riool is en stelden we een plan op om diverse doelstellingen te behalen. Doelen zijn het terugbrengen van de functionele staat van het bestaande riool, het uitvoeren van plaatselijke reparaties aan het hoofdriool, het vervangen van riolering waar relinen niet mogelijk is, de realisatie van een infiltratie- en drainagetransportriool, gedeeltelijk herstel aan huis- en kolkleidingen en het verwijderen van bestaande riooloverstorten. Tijdens de gehele uitvoering blijft BodemPlan betrokken om eventuele optimalisaties in het ontwerp grondig af te wegen en daarmee een beheerste uitvoering te borgen. 
 
Renovatiemethode constructief gelijk aan vernieuwing
Het riool is op sommige locaties moeilijk bereikbaar, zoals in stegen. In overleg met onze klant kozen we daarom opnieuw voor relinen, een renovatiemethode waarbij we het riool van binnenuit renoveren. Het is een toepassing waarbij er van glasversterkt polyester een nieuwe leiding in de bestaande leiding gemaakt wordt. Uit eerdere projecten bleek dat de verwerking ervan relatief snel is. Het biedt bovendien dezelfde constructieve eigenschappen als een nieuw riool. Een ander voordeel van relinen is dat er tijdens de werkzaamheden geen hak- en breekwerk aan te pas hoeft te komen. De overlast voor de omgeving en bewoners wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Het relinen voeren we uit in samenwerking met bouwteampartner Aarsleff Leidingrenovatie bv

Smakelijke inloopavond voor omwonenden Singelwijk
Sturm is voorstander van open communicatie, het liefst met alle betrokkenen. Daarom organiseerden wij op 14 juni een inloopavond in basisschool de Piramide om aan alle bewoners van de Singelwijk de werkzaamheden toe te lichten en om vragen te beantwoorden. De avond werd goed bezocht! Met koffie en overheerlijke hapjes (verzorgd door Runderkamp) was het een nuttige, maar ook gezellige samenkomst.

Daarnaast delen we met de BouwApp updates over het project, over verkeersmaatregelen en de planning. Iedereen kan de app downloaden om zo het project te volgen. 
 
Planning 
De werkzaamheden voor het totale project zullen de rest van 2022 in beslag nemen en het eerste kwartaal van 2023.
 

ing. Bart Koopman ing. Bart Koopman
Uitvoerder & Kennismaker bij Sturm