| Een verhaal van

Sturm zet Dockside op de kaart, het eerste grote hoogbouwproject in Alkmaar

In 1982 bouwde men op de hoek van de Alkmaarse Noorderkade en Kwakelkade een markant kantoorgebouw: het Kwakelhuis. Van dat pand is niets meer over. Er is plaats gemaakt voor Dockside, het eerste indrukwekkende hoogbouwcomplex van de Kanaaloeverzone. Dockside is een prachtig woningbouwproject waarbij 140 luxe woningen worden gerealiseerd. Een parel aan het kanaal én aan de rand van de historische binnenstad van Alkmaar. Er is op dit moment vooral veel zand te zien waar Dockside zal verrijzen, het lijkt dan ook of er nog niet veel werk is verzet. Het tegendeel is echter waar: het grondwerk nadert de afrondende fase. Sturm heeft de bodem uitgegraven voor een ondergrondse parkeergarage, we leveren de bodem bouwrijp op en we hebben op verschillende locaties de grond gesaneerd. 
 
Aan- en afvoer van 7.000 kuub zand
Voordat het heibedrijf van start kon, hielden wij ons bezig met de aanvoer van 7.000 kuub zand. Vanwege de sloop van de bestaande kelder was de grondslag te laag om zonder bemaling te kunnen werken. Echter, voor het gekozen paalsysteem mocht er geen bemaling actief zijn. Met het uitvullen van de aanwezige grondslag tot ruim boven de grondwaterstand losten we deze uitdaging op. De locatie nabij een losplaats aan het water, in combinatie met de binnenstedelijke ligging, maakte dat wij kozen voor zandvervoer over water. Zo beperkten we het aantal logistieke bewegingen in de Alkmaarse binnenstad. Elf maal losten we een vol zandschip aan wal. Zand dat per schip is aangevoerd vanaf het IJsselmeer en de Noordzee. Na het boren van de palen voeren we het zand weer af en konden we starten met onze graafwerkzaamheden. Dat graven doen we ‘gewoon’ tussen de palen door en neemt zo’n 4 weken in beslag. We brengen de bouwput in zijn geheel de diepte in en graven zo’n 5.000m2 uit, tot op een diepte van 3,5 tot 4 meter. Het begin van de parkeergarage. 

Een constructieve samenwerking met bouwcombinatie Vink Bouw en Smit’s Bouwbedrijf
Dockside is een werk dat we uitvoeren in opdracht van en in samenwerking met bouwcombinatie Vink Bouw en Smits Bouwbedrijf. Met beide bedrijven werken we goed en constructief samen, we kennen elkaar al van eerdere projecten. Andre Lamain (projectleider bij Vink Bouw) spreekt vooral in positieve termen over onze samenwerking bij dit project:“Dockside had aanvankelijk een nogal ingewikkelde bouwkuip. Mede met de hulp van Sturm hebben we verschillende scenario's ontwikkeld om die aanzienlijk te versimpelen. Hierbij bood Sturm ons in het voortraject waardevolle informatie over de praktische en financiële consequenties bij de verschillende scenario's. Duidelijk was dat voor de bouwkuip veel werk in korte tijd verzet moest worden: Waren er voldoende handjes beschikbaar voor de hoeveelheid werk? Het was een vraag die ons bezig hield. Maar dit is goed en tijdig geregeld door het team van Sturm.   

Tijdens het proces kregen we ook te maken met vervuiling in de grond waarbij het, vanwege diverse belangen, belangrijk was om vooral open en transparant te communiceren. Sturm is een partij die dat goed kan en eigenlijk altijd doet. Ze zorgen er vervolgens voor dat het geregeld wordt, met oog voor ieders belangen. Met hun flexibiliteit en pragmatische houding zorgen ze ervoor dat er snel geschakeld kan worden met alle betrokken partijen. Dat zorgt, ondanks dergelijke onvoorziene zaken, voor een soepel verloop van het project en is van grote waarde.” 

drs. ing. N.T. (Niels) Buijs drs. ing. N.T. (Niels) Buijs
Projectleider & Kennismaker bij Sturm