| Een verhaal van

Ten Brinke Bouw en Sturm realiseren parkeergarage van ruim 12.000 kuub op Oostenburg

Wie in Amsterdam een kijkje neemt op Oostenburg ter hoogte van de Oostenburgermiddenstraat ziet door de buizen de grond niet meer. Een gapend gat reikt tot wel 6 meter onder het maaiveld en strekt zich uit over een oppervlakte van 40 bij 80 meter. Vanuit deze bouwput realiseert Sturm, in opdracht van Ten Brinke Bouw, een nieuwe parkeergarage die zal worden geëxploiteerd door Q-Park. Naar verwachting is de oplevering van de nieuwbouw ergens eind 2019.

Sturm begon in maart met onder andere alle grondverzetwerkzaamheden en pelde de Amsterdamse bodem meter voor meter af. We kregen daarbij te maken met verontreinigde grond, en troffen hier de nodige maatregelen voor. Op dit moment is de bodem bedekt met een dikke laag zand en is de bouwplaats veilig om zonder extra bescherming te betreden. 

Wie een kuil graaft voor een ander…
Om tot 6 meter te kunnen graven en tegelijkertijd omliggende grond op zijn plaats te houden, zijn er stalen (tijdelijke) damwanden geslagen. Horizontaal geplaatste buizen die in de lucht ‘zweven’ houden de damwanden waar ze horen. Vanwege de enorme diepte huurde Sturm materieel in met een extra lange giek. Doorlopende en heldere communicatie met de jongens op de kraan is essentieel voor het werk. Daar zijn onze mensen zich terdege van bewust en handelen hier ook naar.

Sturm even uit beeld
Nadat we het zand op precies de juiste hoogte hebben gebracht, wordt hier overheen een betonlaagje gestort. Hierin is het vlecht- en ijzerwerk aangelegd. In de weken hiernavolgend, waarin Sturm even uit beeld is, worden door een andere partij betonwerkzaamheden uitgevoerd. Aan ons team de taak om vervolgens de ruimte tussen de tijdelijke damwand en de nieuw gestorte wand uit te vullen. De tijdelijke damwanden kunnen er daarna weer vakkundig uitgetild worden. In het laatste stadium legt Sturm het riool aan.

Stimulerende tijdsdruk
Het is een vast gegeven dat Sturm op elke klus te maken heeft met een gezonde werkdruk. GWW-werk staat niet voor- of achteraan in het proces, maar er middenin. Ons werk moet met andere woorden in de exact aangegeven periode uitgevoerd worden. Dat is niet altijd even makkelijk en zorgt steevast voor extra uitdaging. De voldoening is des te groter als we het toch, zoals ook dit keer, met glans weten uit te voeren. 

‘Oostenburg’ in Amsterdam
De nieuwbouwparkeergarage van 704 parkeerplaatsen maakt deel uit van de transformatie van Oostenburg tot een autoluw stadsdeel. Van oudsher is Oostenburgereiland een werkeiland, waarbij het vanaf 1665 als werf door de Verenigde Oost-Indische Compagnie in gebruik was. Tegenwoordig is de locatie populair door horeca zoals Roest en Rosa & Rita. Naar verwachting verandert dit gebied in de komende jaren in een stoere omgeving voor honderden werkende en wonende Amsterdammers. 
 

Dustin Groot Dustin Groot
Uitvoerder & Kennismaker bij Sturm