| Een verhaal van

Van strategie tot uitvoering: Sturm ontwerpt en coördineert complete infra-plan van project Haarlemmer Stroom

Op het terrein waar vroeger Energiebedrijf Haarlem gevestigd was, realiseert onze klant KBK bouwgroep project Haarlemmer Stroom, een plek waar mensen straks kunnen werken, beleven, genieten en ondernemen. Sturm is als civiele partner van KBK direct bij de ontwikkeling van het project betrokken geweest en heeft vooraf alle facetten van bodemverontreiniging en bemaling kunnen onderzoeken en bespreken. Vervolgens stelden wij uitvoerbare plannen op. Deze grondige voorbereiding hielp KBK de engineeringsfase te versnellen en vergemakkelijken. Ons team is tevens verantwoordelijk voor de aanleg van bouwplaatsvoorzieningen, rioolwerkzaamheden en speelt daarnaast een belangrijke rol als de veiligheidskundige bij de begeleiding van het heiwerk. 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de renovatie en nieuwbouw van het Meterhuis, een uit 1905 daterend pand op het terrein van Haarlemmer Stroom. Dit gebouw meet een oppervlakte van ca. 3.500m². De civiele bijdrage van Sturm concentreert zich vooral op de bodemverontreiniging en de aanleg van de nieuwe kelder in het Meterhuis. Het Meterhuis biedt na oplevering ruimte aan horeca en bedrijfsruimte.
 
Verontreiniging in de bodem met cyanide 
In het verleden is de bodem gesaneerd, maar nieuw bodemonderzoek wees uit dat er toen onvoldoende is opgeruimd; wij vonden o.a. nog restverontreiniging in de bodem met cyanide. Sturm saneerde de bodem opnieuw, ditmaal grondig en volledig. 
 
Ontwerp en plaatsing van bemaling, monitoring en retourbemaling
Het bestaande monumentale Meterhuis heeft een kelder waar in het verleden diverse machines hun werk deden. Nu bouwt KBK er een nieuwe (inwendige) kelder in. Dat vraagt om een gedegen plan. Sturm is hierbij een belangrijke partner geweest, er is veel gespard over hoe dit aan te pakken en uit te voeren. Na diverse brainstormsessies stelden wij een plan van aanpak op. Hierin was de grondwaterstand een belangrijke factor; Sturm dacht een uitvoerbaar bemalingssysteem uit met ruimschootse aandacht voor monitoring van de grondwaterstand en retourbemaling om effecten op de omgeving te voorkomen.

Er wordt duurzaam gebruik gemaakt van het bestaande warmtenet
Binnen het project is al een een warmtenet in gebruik die bestaande panden voorziet van warmte. Sturm voerde grond- en bemalingswerk uit zodat het warmtenet uitgebreid kon worden. Zo kunnen straks alle gebouwen van Haarlemmer Stroom gebruik maken van het aanwezige warmtenet. Op die manier wordt duurzaam omgegaan met bestaande middelen en draagt Haarlemmer Stroom bij aan een groenere planeet. 

drs. ing. Niels Buijs drs. ing. Niels Buijs
Projectleider & Kennismaker bij Sturm