Veiligheid boven alles

Bij alle projecten van Sturm BV staat veiligheid op de eerste plaats. Dat spreekt voor zich. Maar bij het werken in en met verontreinigde grond is dat extra belangrijk. Welke risico’s lopen mensen bij dit werk en hoe kunnen we ze beschermen? Al onze uitvoerders, werkvoorbereiders en de directie zelf krijgen een opfrissingscursus die wordt verzorgd door BK Ingenieurs. Zo is ons bedrijf optimaal voorbereid op de nieuwe richtlijnen die in januari 2019 worden ingevoerd voor het werken in en met verontreinigde grond.

Direct invoeren
Het kennisplatform CROW presenteerde begin dit jaar de vernieuwde publicatie Werken in en met verontreinigde bodem, die gaat over een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor dit werk. Na het verschijnen van de publicatie hebben aannemers en andere belanghebbenden een jaar de tijd om de nieuwe richtlijnen te implementeren. Ons bedrijf zal zo lang niet wachten en de systematiek direct hanteren nadat al onze mensen de cursus hebben gevolgd.