Vink en Sturm samen de diepte in op project Kop Weespertrekvaart

Steeds vaker zien wij een verschuiving in onze rol als grond-, weg- en waterspecialist. Een mooie ontwikkeling vinden wij. Het biedt Sturm kansen om zich verder te ontwikkelen als kennismaker, wat we immers in hart en nieren zijn. We gaan letterlijk graag de diepte in en de meest interessante inzichten die we opgraven, delen we dan weer met onze opdrachtgevers, in dit geval met Vink Bouw, een partij met wie we al eerder prettig samenwerkten. 
 
In Amsterdam, nabij de Weespertrekvaart die langs de Weesperstraat stroomt, werkt Sturm aan project Kop Weespertrekvaart. Hier worden binnenkort 32 woningen gerealiseerd, alsook bedrijfsruimtes, een parkeergarage en een fietsenstalling. Voorafgaand aan de bouw maakten wij, in opdracht van en in samenwerking met Vink Bouw, een plan van aanpak voor het algehele voorbereidende grondwerk, inclusief bodemonderzoek. Inmiddels is de grond rijp voor de bouw!

Zwaartepunt van ons werk ligt met name in het voortraject van project
Al vroeg in het proces werd door Vink Bouw een stevig beroep gedaan op de expertise van Sturm. Lars Kremer, projectleider bij Vink Bouw, vertelt dat zij sinds enkele jaren graag de samenwerking opzoeken met vaste partijen, waaronder Sturm. Lars: “Hoe eerder wij input krijgen van onze partners, hoe efficienter het proces wordt ingericht. Tijdens het proces van project Kop Weespertrekvaart groeide bij ons het besef dat Sturm veel meer in zijn mars heeft dat wij aanvankelijk dachten. Het is verre van een kleine club, ze hebben een enorm vermogen en kennis in huis. Wij zien Sturm dan ook graag als een van onze vaste bodempartners.”

De samenwerking met Vink Bouw gaf Sturm de mooie kans om te doen waar wij goed in zijn: het bedenken en uitwerken van maatwerk oplossingen voor complexe vraagstukken die alles te maken hebben met (bouw)grond. De tijd die we besteedden aan het voorwerk en de gesprekken met Vink Bouw - ruim 6 maanden - geeft goed weer waar de focus van ons werk lag. Namelijk aan de voorkant van het proces. “Bij ons aan tafel zaten niet alleen de ‘kantoormensen’ van Sturm”, vertelt Lars. “Sturm nam, naast projectleiders, ook werkvoorbereiders en uitvoerders mee naar de overleggen. Op die manier wordt een werk vanuit meerdere perspectieven bekeken en kom je tot de beste inzichten. Bij Vink Bouw doen we dat overigens ook. Dat werkt heel goed.” 

Gedeeltelijke stalen damwand voor 4 meter diepe kelder
Sturm is verantwoordelijk geweest voor het afgraven van een kelder die tot 4 meter onder het maaiveld reikt. Op basis van grondig vooronderzoek kozen we ervoor om bij de afgraving een gedeeltelijke stalen damwand te slaan. Bij een gedeeltelijke damwand hoefden we geen extra maatregelen te treffen om de damwand nadien te kunnen verwijderen. Op dit moment is de kelder gestort en gereed en hebben wij de damwand met succes getrokken. 

Watermanagement ook onderdeel van de opdracht
In onze vooranalyse bleek dat we te maken hadden met spanningswater in de bodem. Dit  houdt zich op in de diepere zandlaag, op zo’n 8 meter onder het maaiveld. Om te voorkomen dat het spanningswater tijdens de uitvoering zich een weg zou banen naar de oppervlakte bedachten we, samen met Mos Bronbemaling, een bemalingsplan welke uitstekend heeft uitgepakt. Het spanningswater is door middel van ontlastfilters weggehaald.

CPO project 
Kop Weespertrekvaart is een CPO project, oftewel een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Bij deze ontwikkelvorm houdt een groep particulieren (collectief) volledige zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen.