| Een verhaal van

Voor Sturm mooie totaalopdracht weggelegd bij sociaal nieuwbouwproject Oostzaan

Parallel aan de Oostzaner ringvaart loopt de Dokter Boomstraat, één van de straten in de Doktersbuurt van Oostzaan. In deze buurt staan veel sociale huurwoningen. Dat is ook de aanleiding van Sturm’s aanwezigheid in de wijk sinds de zomer van 2019. Het appartementencomplex in de Dokter Boomstraat, ook wel complex 17 genoemd, is in augustus 2019 gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw. Onze klant Van Braam-Minnesma en tevens aannemer van dit project, contracteerde Sturm voor alle civiele werkzaamheden, inclusief de aanleg van de nieuwe huisaansluitingen op het hoofdriool en de verzorging van het straatwerk en de openbare verlichting. In april leggen we de laatste hand aan dit project. 

Na de sloop van de woningen in 2019 startten we direct met de sanering van de vervuilde bouwgrond en leverden die vervolgens bouwrijp op. Inmiddels is er behoorlijk wat tijd verstreken en zijn er bergen werk verzet. 33 nieuwe sociale huurappartementen zijn op de schone grond gebouwd, allen eigendom van Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV).

Fris straatbeeld én Politiekeurmerk Veilig Wonen
Hoewel de woningen klaar lijken voor gebruik, moeten er nog puntjes op de i. Denk aan de bestrating van de privéterreinen van huurders, het straatwerk rondom het wooncomplex en ook de aanleg van de parkeerplaatsen. Ons zusterbedrijf De Jong uit Opmeer is verantwoordelijk voor het professioneel aanleggen van het complete straatwerk. Naast bestrating besteden we veel aandacht aan de realisatie van de openbare verlichting. Door goed mee te denken over de plek en het type verlichting voldoet het nieuwe wooncomplex van WOV aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, een kwaliteitskeurmerk dat wordt afgegeven wanneer woningen tegen inbraak zijn beveiligd met o.a. goede verlichting.

Contractbeheer volledig uit handen genomen
Sturm neemt de klant graag werk uit handen met de bedoeling de klant zoveel mogelijk te ontzorgen. Voor Van Braam-Minnesma ontfermden we ons over het ontwerp van de inrichting van de openbare ruimte en de riolering. De afstemming met de gemeente over eisen en normen viel binnen onze verantwoordelijkheid en dat is prima verlopen, naar alle tevredenheid van onze klant. 


Impressie: Van Braam-Minnesma

ing. V.R.C. (Vincent) van Vliet ing. V.R.C. (Vincent) van Vliet
Projectleider & Kennismaker bij Sturm