Project | Volendam

Aanleg Riool Zeestraat

Vervangen bestaande onderheid betonriool 400mm voor een nieuw onderheid betonriool 700mm.

Op basis van een EMVI-inschrijving is Sturm uit meerdere aannemers geselecteerd voor de uitvoering van dit project. Voorafgaand aan de aanbesteding heeft Sturm meegedacht en geadviseerd over ontwerp en de uitvoeringsmethodiek.

Sturm heeft zorggedragen voor de volledige communicatie rondom dit project in het drukke centrumgebied van Volendam. Denk hierbij aan de communicatie met de buurtbewoners, de winkeliers, de hulpdiensten en de busmaatschappij (OV). Ook heeft Sturm een B.A.S. (BuurtAanSpreekpunt) aangesteld, zodat via korte lijnen eventuele klachten (direct) konden worden opgelost. 

Opdrachtgever: Gemeente Edam-Volendam
Contactpersoon: Dhr. J.E. de Haan