Project | Purmerend

Brantjesoever

Brantjesoever is een nieuwbouwproject in Purmerend waarbij 116 woningen zijn gerealiseerd. Samen met verschillende zusterbedrijven uit de Bussola Groep (BodemPlan, Markus en DeJongCeba) boden we aan HSB Ontwikkeling een civiel totaalpakket. Met de gebundelde disciplines hebben we zorg gedragen voor alle civiele zaken, van het ontwerp tot de nutscoördinatie en van sloop, bodemsanering, bouwrijp, stalen damwanden tot ‘straatje gereed’. 

Werkzaamheden

  • Meedenken en adviseren in prijsvraagfase
  • Coördinatie met derden
  • Bodemsanering
  • Bouwrijp werkzaamheden
  • Plaatsen van stalen damwand
  • Inrichting buitenruimtes zoals bestrating, verlichting, parkeerruimtes


Opdrachtgever: HSB Bouw
Plaats van uitvoering: Purmerend
Tijd van uitvoering: 2013 - 2022