Project | Zaandam

Gouwpark

Sturm en Markus vormen als duo een ijzersterke combinatie en zijn gezamenlijk nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling en bouw van woningbouwproject Gouwpark in Zaandam. De Gouwpark-locatie, waar voorheen Zaans Medisch Centrum (ZMC) was gevestigd, is aangekocht door VOF Gouwpark (een samenwerking van HSB Ontwikkeling uit Volendam en Wilma Wonen). Op de oude ziekenhuis locatie worden in totaal 125 woningen en 124 appartementen gerealiseerd door HSB Bouw.

Werkzaamheden

 • Sloop oude ziekenhuis 
 • Asbestsanering
 • Begeleiding en coördinatie ontwerp- en vergunningentraject voor civiele werk
 • Afronding uitvoeringsontwerp (door intern ingenieursbureau BodemPlan)
 • Aanleg rioolsysteem
 • Aanleg bouwwegen 
 • Realisatie van 2 fiets- en voetbruggen
 • Aansluiten van woningen op rioolsysteem
 • Bestratingswerkzaamheden openbare ruimtes zoals parkeerplaatsen en trottoirs
 • Ontwerp & realisatie openbare speelplaats
 • Plaatsing openbare verlichting en plaatsing openbare verlichting


Opdrachtgever: Zaans Medisch Centrum, VOF Gouwpark en HSB Bouw
Plaats van uitvoering: Zaandam
Tijd van uitvoering: 2017 – 2022