Project | Diemen

Klimaatadaptief bedrijfsterrein Diemen

Gemeentes stimuleren bouwbedrijven om klimaatadaptief te bouwen om wateroverlast en hittestress te voorkomen, maar ook om langdurige droogte en bodemdaling te verminderen. Vanuit die behoefte heeft Sturm het buitenterrein van een kantoorgebouw in Diemen grondig aangepakt. We voerden voorbereidend grondwerk uit voor het straatwerk en voor de plaatsing van de openbare verlichting. We hebben waar nodig de riolering aangepakt en daarnaast het complete straatwerk verzorgd. 

Werkzaamheden

  • Aanleg van nieuwe bestrating 
  • Advies bij plaatsing openbare verlichting
  • Plaatsing betonnen platen t.b.v. bevestiging lichtmasten (vanwege ondiepe bodem)
  • Toepassing groene erfverharding
  • Verbetering riolering (deels)

Opdrachtgever: Donker Groen
Plaats van uitvoering: Diemen
Tijd van uitvoering: maart 2021 tot april 2021